Hea riigiportaali külastaja!

Minu dokumentides ei saa hektel dokumente mobiil-IDga allkirjastada.
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

Sulge

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Isikut tõendavad dokumendid ja nende taotlemine

Eesti kodaniku isikut tõendavad dokumendid on ID-kaart ja pass. ID-kaart võimaldab kasutada riigi ja erasektori e-teenuseid ning anda digiallkirja. Pass on vajalik reisimiseks. ID-kaarti ja passi saab taotleda Politsei- ja piirivalveameti kodakondsus- ja migratsioonibüroos.

Isikut tõendavad dokumendid

Isikutunnistus ehk ID-kaart on Eesti kodaniku ja Eestis püsivalt elava Euroopa Liidu kodaniku kohustuslik isikut tõendav dokument. ID-kaarti saab lisaks tavapärasele isiku tõendamisele kasutada ka enda isiku tuvastamiseks elektroonilises keskkonnas ning digitaalallkirja andmiseks. Euroopa Liidu piires saavad Eesti ja Euroopa Liidu kodanikud ID-kaarti kasutada ka reisidokumendina. ID-kaardiga saab isik kaasa @eesti.ee meiliaadressi, mis on mugav võimalus nii riigiasutustele, ettevõtetele kui kõigile teistele huvitatutele isikuga suhtlemiseks.

Elamisloakaart on Eestis kehtiva elamisloa või elamisõiguse alusel püsivalt elava välismaalase kohustuslik isikut tõendav dokument. Elamisloakaarti saab lisaks tavapärasele isiku tõendamisele kasutada ka enda isiku tuvastamiseks elektroonilises keskkonnas ning digitaalallkirja andmiseks. Kuid kaart ei kehti väljaspool Eestit reisidokumendina, selleks on kodakondsusjärgse riigi pass või Eestis välja antud välismaalase pass. NB! Välismaalastele varem välja antud isikutunnistused kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

Digitaalne isikutunnistus (digi-ID) on ID-kaardi elektroonilise osa analoog. Digitaalset isikutunnistust ei saa kasutada isiku visuaalseks tõendamiseks, kuna kaardile ei kanta kasutaja fotot. Digi-ID-d saab kasutada ainult elektroonilises keskkonnas enda identifitseerimiseks ja digitaalallkirja andmiseks.

Mobiil-ID on digi-ID analoog, võimaldades mobiiltelefoni SIM-kaardiga kasutada samu e-teenuseid, mida ID-kaardi või digi-IDga. Mobiil-IDga saab elektroonilises keskkonnas enda  isikut tõendada ja anda digitaalallkirja. Pärast nime vahetamist peavad mobiil-ID kasutajad vahetama ka telefoni SIM-kaardi. Vastasel korral kasutatakse mobiil-ID-ga allkirjastamisel isiku endist nime.

Eesti kodaniku pass ei ole kohustuslik dokument, kuid see on vajalik reisimiseks väljapoole Euroopa Liitu. Pass antakse välja kehtivusega kuni viis aastat. Alla 15-aastasele lapsele taotlevad passi tema vanemad. Mittekodanikud vajavad välismaalase passi. Välismaalase pass antakse välismaalasele, kellel on kehtiv Eesti elamisluba ning kui on tõendatud, et tal puudub välisriigi reisidokument ja tal ei ole võimalik seda saada.

Isikut tõendava dokumendi taotlemine

Nii isikut tõendavate dokumentide taotlemise kui ka väljastamisega tegelevad Politsei- ja piirivalveameti kodakondsus- ja migratsioonibürood. Taotluse täitmine ja riigilõivu tasumine toimub kohapeal. Dokumendifotot saab kohapeal teha kõikides kodakondsus- ja migratsioonibüroo teenindustes, v.a Otepääl ja Elvas.

Soovi korral võib dokumendifoto ning väljaprinditud ja täidetud taotluse(82 kB) ka ise kaasa võtta. Kui soovite taotlust elektrooniliselt täita, kasutage Adobe Acrobat Reader'i programmi ning kas Internet Explorer või Firefox veebilehitsejat.

Isikut tõendava dokumendi esmakordsel taotlemisel tuleb esitada:

  • vormikohanetaotlus(82 kB). Kui soovite taotlust elektrooniliselt täita, kasutage Adobe Acrobat Reader'i programmi ning kas Internet Explorer või Firefox veebilehitsejat.
  • isikut tõendav dokument
  • dokumendid, mis tõendavad taotleja kuulumist Eesti kodakondsusesse ja nende dokumentide koopiad
  • 1 värvifoto
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument või andmed riigilõivu tasumise kohta.

Alla 15-aastase lapse isikut tõendava dokumendi taotlemisel tuleb esitada:

  • lapse sünnitunnistus, kui laps on sündinud välisriigis ja tema andmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse
  • 1 värvifoto
  • lapsevanema või seadusliku esindaja pass või ID-kaart
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument
  • vajadusel vanema nime muutust tõendav dokument.

Kui palju dokument maksab?

ID-kaardi väljastamise eest on riigilõiv 24,28, kiirkorras väljastamise eest tuleb riigilõivu tasuda 44,73 eurot. Elamisloakaardi väljastamise eest on riigilõiv 30,67 eurot. Digi-ID väljastamise eest on riigilõiv 15,97 eurot. Passi väljastamise eest on riigilõiv 28,76 eurot, kiirkorras väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu 57,52  eurot. Passi ja ID-kaardi koostaotlemisel on riigilõiv 38,34 eurot. Täpsem info Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel.

Politsei- ja piirivalveameti klienditelefon on 612 3000, mis on avatud argipäeviti kell 8-18.

Teksti koostanud Politsei- ja Piirivalveamet
Viimati muudetud 24. jaanuar 2014

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

(Kasutajatugi töötab E–N 8:30-17:00, R 8:30-16:00)

*
*
*
*
Tühista