Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Autoriseerimisteenus

Autoriseerimisteenuse abil on infosüsteemi omanikul võimalik pääsuõiguste haldussüsteemis (AAR) X-tee vahendusel hallata kasutajaõigusi.

Autoriseerimisteenusega saab:

  • hallata oma asutuse töötajate kasutajaõiguseid oma infosüsteemis erinevate toimingute tegemiseks. AARis on võimalik luua vastavalt eesmärgile unikaalseid kasutajaõiguste klassifikaatoreid.
  • kasutada kindla sihtgrupi asutuste või ettevõtete ametikohtade andmeid ja kasutajaõiguseid.
  • kasutada AARis olevate äriregistri ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ametikohtade andmeid. Siinkohal tasub tähele panna, et AARis olevad andmed ei asenda äriregistri andmeid.
    • AARis kontrollitakse ja vajadusel uuendatakse ettevõtte esindusõigus (ning sellega kaasnev riigiportaali administreerimisõigus) äriregistrist automaatselt vaid siis, kui ettevõtte esindaja siseneb riigiportaali. 
    • Riigi- ja kohalike omavalitsuse asutuse andmeid haldavad ainult asutuse taotluse alusel kindlaks määratud administraatorid. 
    • Ettevõtete ja asutuste administraatorid saavad riigiportaali AARi kasutajaliideses oma asutuse piires luua ja hallata ametikohti, kasutajaõigusi ja kasutajaid.

Kasutajaõiguste haldamine toimub ametikohapõhiselt ehk kasutajaõigused on määratud ametikohale, mitte kasutajale. Kasutaja täidab ametikohta, millel on kasutajaõigused.

Õigused teenuste kasutamiseks – liides, millega tavakasutaja saab oma asutuse piires ametikohti, töötajaid ja e-teenuste kasutamise õigusi hallata.

Autoriseerimine – liides, millega on võimalik kasutada autoriseerimisandmete andmekogu kõiki võimalusi.

 

Viimati muudetud 24. aprill 2013