Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Kalalaevade riiklik register

Kutseliseks kalapüügiks võib kasutada kalalaeva, mis on kantud kalalaevade riiklikusse registrisse. Tegu on maaeluministeeriumi hallatava registriga, kuhu on koondatud andmed kutselisel kalapüügil kasutatavate laevade kohta.

Kalalaevaregistris on kalalaevad jaotatud pikkuse ja püügipiirkonna alusel nelja erinevasse alajaotusesse ehk segmenti:

  • 4S1 – laevad, mille üldpikkus on 12 m või üle selle ning mida kasutatakse Läänemerel;
  • 4S2 – laevad, mille üldpikkus on alla 12 m ning mida kasutatakse Läänemerel;
  • 4S3 – laevad, mille üldpikkus on 24 m või üle selle ning mida kasutatakse merel, mis ei ole Läänemeri;
  • 4S4 – siseveekogudel kasutatavad laevad.

Piirangud laeva registrisse kandmisel

Segmentide 4S1, 4S2 ja 4S3 (ehk meresegmentide) puhul on kalalaevade registrisse lisamisele kehtestatud kalapüügiseaduse alusel piirangud. Nendesse segmentidesse saab laeva juurde kanda ainult kahel juhul:

  • kui eelnevalt on sama suure või suurema püügivõimsusega laev või laevad sellest segmendist välja kantud;
  • kui maaeluministeeriumi otsusega kantakse mõnest teisest meresegmendist püügivõimsust juurde.

Registrist väljakantud laeva arvelt uue laeva registrisse kandmise õigus on isikul, kes laeva registrist välja kandis või isikul, kellele ta selle õiguse loovutab. Nimetatud õigus kehtib 36 kuud alates laeva kalalaevade riiklikust registrist kustutamisest. Tähtaja möödumisel läheb õigus üle maaeluministeeriumile.

Siseveekogude segmendis taolisi piiranguid kalalaeva registrisse kandmisel ei ole.

Toimingud kalalaevaregistris

Kalalaeva registrisse kandmise ning registris oleva laevaga toimingute tegemise õigus on kalalaeva omanikul, tema volitatud isikul või laeva valdajal.

Põhilisteks alusdokumentideks laeva registrisse kandmiseks on avaldus ja alla 12 m kogupikkusega laeva registreerimistunnistus või mere- või siseveelaeva tunnistus.

Teksti koostanud maaeluministeerium
Viimati muudetud 30. oktoober 2015

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista