Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Mootorsõidukijuhi koolitusluba

Koolitusluba peavad taotlema eraõiguslikud juriidilised isikud, FIE-d ning riigi- ja munitsipaalharidusasutused, kes soovivad koolitada mootorsõidukijuhte.

Alatest 1. jaanuarist 2014 on vajalik tegevusluba mootorsõidukijuhi koolituseks.

Nõuded taotlusele

Koolitusloa taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

 • põhikiri või ühinguleping (v.a FIE-d);
 • liiklusseaduse § 35 sätestatud:
  • ruumide, õppesõiduväljaku ja õppesõidukite olemasolu või rentimist tõendavad dokumendid;
  • õppekava, õppedokumentatsioon ja audiovisuaalsete õppevahendite loetelu ning majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud asutuse kirjalik hinnang nende vastavuse kohta Liiklusseaduses sätestatud nõuetele;
 • õpetajate kirjalikud nõusolekud tööle asumiseks.

Koolitusluba antakse 3 aastaks, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.

Mootorsõidukijuhi koolitusasutuse koolitusloa taotlemine

1. Tasuge riigilõiv koolitusloa taotlemiseks
Enne koolitusloa taotluse esitamist tuleb tasuda riigilõiv 63,91 eurot. Riigilõivu saate tasuda Rahandusministeeriumi kontole viitenumbriga 2900073546:

 • SEB - a/a 10220034796011 (IBAN EE 89 1010 2200 3479 6011);
 • Swedbank - a/a 221023778606 (IBAN EE93 2200 2210 2377 8606);
 • Danske Bank A/S Eesti filiaal - a/a 333416110002 (IBAN EE 40 3300 3334 1611 0002);
 • Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal - a/a 17001577198 (IBAN EE 701 7000 1700 1577 198).

Selgitusse märkige isiku nimi, kelle eest riigilõivu tasute.

2. Esitage koolitusloa taotlus koos nõutud lisadokumentidega
Esitage taotlus koos nõutud lisadokumentidega Haridus- ja Teadusministeeriumi aadressil Munga 18, 50088 Tartu.
Täpsed nõuded taotluse dokumentidele
Koolitusloa taotluse näidis

Taotluse menetlemine

Haridus- ja Teadusministreerium vaatab esitatud taotluse ja lisadokumendid läbi 1 kuu jooksul nende esitamise päevast alates. Esitatud dokumentide põhjal kontrollitakse taotleja nõuetele vastavust. Dokumentides leitud puudustest ja nende kõrvaldamise tähtaegadest antakse taotlejale teada kirjalikult.

Koolitusloa andmise otsustab koolituslubade väljaandmise komisjon, kellel on õigus teha üks järgmistest otsustest:

 • teha ettepanek anda välja koolitusluba;
 • teha ettepanek keelduda koolitusloa väljaandmisest;
 • teha ettepanek õppekava ekspertiisi teostamiseks.

Haridus - ja Teadusministeerium keeldub koolitusloa andmisest, kui taotleja ei vasta esitatud nõuetele või on maksuvõlglane.
Otsus koolitusloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta tehakse teatavaks posti teel või elektrooniliselt 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

Viimati muudetud 1. veebruar 2011

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

(Kasutajatugi töötab E–N 8:30-17:00, R 8:30-16:00)

*
*
*
*
Tühista