Hea riigiportaali külastaja!

Hetkel esineb tõrkeid riigiportaali kasutamisel.
Vabandage võimalike ebamugavuste pärast!


Sulge

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Teenuste vaba liikumine ehk piiriülese teenuse osutamine

Euroopa Liidu liikmesriigi ettevõtetel on õigus Eestis ajutiselt teenust osutada siin ettevõtet või filiaali asutamata. Teenuste vaba liikumise aluseks on Euroopa Liidu teenuste direktiiv.

Teenuse piiriüleseks osutamiseks on 5 võimalust:

 • teenuse osutaja asutab uue ettevõtte tarbija asukohariigis;
 • teenuse osutaja läheb ajutiselt tarbija asukohariiki;
 • teenuse kasutaja läheb teenuse osutaja asukohariiki;
 • teenuse osutaja ja kasutaja on kumbki oma riigis ning teenust osutatakse sidevahendite abil;
 • teenuse osutaja ja tarbija lähevad kolmandasse riiki. 

Eesti ettevõtja jaoks tähendab see, et Eestis asutatud ettevõttel on samuti õigus ajutiselt osutada teenust teistes EL liikmesriikides. Samuti annab see teenuse kasutajatele, kelleks võivad olla ettevõtjad või tarbijad, õiguse vabalt kasutada teises liikmesriigis asutatud teenuseosutajate pakutavaid teenuseid.

Ajutine teenuse osutamine tähendab seda, et teenuse osutaja ei osale stabiilselt ja järjepidevalt teise riigi majanduses. Näiteks võib tuua Eesti arhitekti, kes projekteerib maja Saksamaal - tegemist on ajutise teenuse osutamisega.

Teenuse osutamine ei ole ajutine, kui see teenuse osutaja osaleb püsivalt teise riigi majanduses, näiteks äritegevuses ja klientide hankimises harukontori kaudu. Näiteks kui sama arhitekt avaks Saksamaal harubüroo, kuhu võtab tööle kohalikud inimesed ja teenindab selle büroo kaudu kohalikke kliente, ei ole enam tegemist piirülese teenuse osutamisega.

Riikide nõuded piiriülesel teenuse osutamisel

Teises riigis teenuse osutamisel tuleb arvestada seal riigis teenuse osutamisega seotud üldiste nõuetega, nagu tarbijakaitse, keskkonnakaitse, tööõigus ning teenuse enda spetsiifikast tulenevate asjaoludega.

Kui tegelete ettevõtlusega piiriüleselt ehk mitmes erinevas riigis, tuleb teil ka osad tehingute ja töötajatega seotud maksud tasuda välisriikidesse. Maksuseadused on igas riigis erinevad, mistõttu tutvuge kohalike maksuseadustega enne uude välisriiki laienemist.

Teenuste vaba liikumine ei kata transporditeenuseid ja finantsteenuseid ning mitte-majanduslikke üldhuviteenuseid (nt riigikaitse ja sisejulgeolekuga seotud teenused).

Erandjuhtudel on riikidel õigus seada piiranguid ajutisele teenuse osutamisele. Eestis ei või ajutiselt teenust osutada valdkondades, mis on seotud lõhkematerjali ja relvade käitlemisega.

Eestis on piiriülesele teenuse osutamisele seatud eelnev teavitamiskohustus järgmistes valdkondades:

 • ehitus;
 • elektritööd;
 • surveseadmetööd;
 • tõsteseadmetööd;
 • masinate abil tehtavad tööd;
 • gaasitööd.

Teksti koostanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Viimati muudetud 7. jaanuar 2016

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista