Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Teenuste vaba liikumine ehk piiriülese teenuse osutamine

Teenuste vaba liikumise aluseks on EL teenuste direktiiv. Eestis jõustunud Majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega sätestatakse üheselt, et EL liikmesriigi teenuse osutajal on õigus Eestis ajutiselt teenust osutada ilma siin ettevõtet või filiaali asutamata.

Teenuse piiriüleseks osutamiseks on 5 võimalust:

 • teenuse osutaja asutab uue ettevõtte tarbija asukohariigis;
 • teenuse osutaja läheb ajutiselt tarbija asukohariiki;
 • teenuse kasutaja läheb teenuse osutaja asukohariiki;
 • teenuse osutaja ja kasutaja on kumbki oma riigis ning teenust osutatakse sidevahendite abil;
 • teenuse osutaja ja tarbija lähevad kolmandasse riiki. 

Eesti ettevõtja jaoks tähendab see, et Eestis asutatud ettevõttel on samuti õigus ajutiselt osutada teenust teistes EL liikmesriikides. Samuti annab see teenuse kasutajatele, kelleks võivad olla ettevõtjad või tarbijad, õiguse vabalt kasutada teises liikmesriigis asutatud teenuseosutajate pakutavaid teenuseid.

Ajutine teenuse osutamine tähendab seda, et teenuse osutaja ei osale stabiilselt ja järjepidevalt teise riigi majanduses. Näiteks võib tuua Eesti arhitekti, kes projekteerib maja Saksamaal - tegemist on ajutise teenuse osutamisega.

Teenuse osutamine ei ole ajutine, kui see teenuse osutaja osaleb püsivalt teise riigi majanduses, näiteks äritegevust ja klientide hankimist harukontori kaudu. Näiteks kui sama arhitekt avaks Saksamaal harubüroo, kuhu võtaks tööle kohalikud inimesed ja teenindaks selle büroo kaudu kohalikke kliente ei oleks enam tegemist piirülese teenuse osutamisega.

Riikide nõuded piiriülesel teenuse osutamisel

Teises riigis teenuse osutamisel tuleb arvestada seal riigis teenuse osutamisega seotud üldiste nõuetega nagu tarbijakaitse, keskkonnakaitse, tööõigus ning teenuse enda spetsiifikast tulenevate asjaoludega.

Kui tegelete ettevõtlusega piiriüleselt ehk mitmes erinevas riigis, tuleb teil ka osad tehingute ja töötajatega seotud maksud tasuda välisriikidesse. Maksuseadused on igas riigis erinevad, mistõttu tutvuge kohalike maksuseadustega enne uutesse välisriikidesse laienemist.

Teenuste vaba liikumine ei kata transporditeenuseid ja finantsteenuseid ning mitte-majanduslikke üldhuviteenuseid (nt riigikaitse ja sisejulgeolekuga seotud teenused).

Erandjuhtudel on riikidel õigus seada piiranguid ajutisele teenuse osutamisele. Eestis ei või ajutiselt teenust osutada valdkondades, mis on seotud lõhkematerjali ja relvade käitlemisega.

Eestis on piiriülesele teenuse osutamisele seatud järgmistes valdkondades eelnev teavitamiskohustus:

 • ehitus;
 • elektritööd;
 • surveseadmetööd;
 • tõsteseadmetööd;
 • masinate abil tehtavad tööd;
 • gaasitööd.

Teksti koostanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Viimati muudetud 7. jaanuar 2016

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista