Hea riigiportaali külastaja!

Hooldustööde tõttu on neljapäeval, 21. märtsil kella 22.00–00.00 katkestusi riigiportaali töös.
Vabandage ebamugavuste pärast!


Sulge

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Teavitusteenus

Teavitusteenust saavad kasutada avaliku sektori asutused ning avalikku teenust osutavad juriidilised isikud, sihtasutused ja mittetulundusühingud isikutele või ettevõtjatele järgmise info edastamiseks:

 • menetlustoimingutega seotud info, sh menetluste algatamine, peatamine, lõpetamine ning lisainfo vajadusest teavitamine menetlustoimingutes,
 • info isikule edastatud dokumentide kohta,
 • info isikule avatud teenuste kohta,
 • info isiku lubade vm tähtajaliselt väljastatud dokumentide kehtivusaja lõppemise kohta,
 • info isikule suunatud otsuste ja nõuete kohta,
 • info isikule määratud trahvide ja nende sissenõudmise kohta,
 • info isikule määratud karistuste kohta.

Teavituste saatmine e-postiga

E-postiga saab teavitusi saata kasutajale, kes on suunanud riigiportaalis eesti.ee ametliku e-posti kujul registrikood@eesti.ee või isikukood@eesti.ee igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile. Ettevõtte esindusõigust omav isik saab registrikood@eesti.ee aadressi suunata ka esindusõigust mitte omava isiku (nt finantsjuht) e-posti aadressile.

 • E-posti aadressile isikukood@eesti.ee, näiteks 47302200234@eesti.ee, saavad kirju ja teavitusi saata ainult avaliku sektori asutused ning avalikku teenust osutavad juriidilised isikud, sihtasutused ja mittetulundusühingud. Teavituste saatmiseks aadressile kujul isikukood@eesti.ee või registrikood@eesti.ee on vaja sõlmida RIAga eelnevalt teenuseleping.
 • Riigiportaal eesti.ee teavitusteenust saab kasutada üle X-tee.
 • E-posti võib saata ka üle SMTP, mille jaoks peab asutuse IP-aadress olema eelnevalt registreeritud RIA sõnumiedastajate nimekirjas (IP-whitelist). Sõnumiedastajate nimekirja saamiseks on vaja esitada teavitusteenuse kasutamise taotlus.

Teavituste saatmine SMSiga

SMS-teavitusi saab registrikoodi või isikukoodi adressaadina kasutades saata kasutajale, kes on riigiportaalis salvestanud mobiilinumbri SMS-teavituste saamiseks.

 • SMS-teavitusi saab kasutada üle X-tee teenuste. X-tee teenuste kasutusele võtmise eelduseks on kooskõlastused RIHAs.
 • SMSiga teavituste saatmise eest maksab asutus, kellega sõlmib RIA teenuselepingu. Lepinguga kinnitatakse sõnumite saatmiseks saatja asutuse nimi ja telefoninumber.
 • Kui asutus soovib lisada SMS-teavituse saatjaid või teha muudatusi nende nimedes või telefoninumbrites, tuleb sellest RIA kasutajatuge viis tööpäeva ette teavitada.

Oluline on vahet teha, et e-posti aadressi kujul eesnimi.perekonnanimi.n@eesti.ee või ettevõtte.nimi@eesti.ee võib isik kasutada igapäevases kirjavahetuses. Aadressidele isikukood@eesti.ee ja registrikood@eesti.ee saab ametlikku infot edastada piiratud kasutajaskond, selleks tuleb esitada teavitusteenuse kasutamise taotlus

Täpsemat infot teavitusteenuse kasutamise korra kohta leiate teavitusteenuse kasutamise tüüptingimustest.

Viimati muudetud 6. aprill 2016

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista