Hea riigiportaali külastaja!

Neljapäeval, 18. jaanuaril kella 22.00–00.00 võib olla tõrkeid riigiportaali e-teenuste kasutamisel.
Vabandage ebamugavuste pärast!


Sulge

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Riigiportaali ajalugu

12. märtsil 2003 avatud portaali peamine eesmärk oli informatsiooni jagada. Praeguste võimaluste pakkumine jäi veel kaugesse tulevikku. Tänaseks on eesti.ee arenduste ja täiustamiste tulemusel mugav ja turvaline kanal riigiga suhtlemiseks nii kodaniku, ettevõtja kui ka ametniku jaoks.

Riigiportaali loomine

Eesti.ee portaali päise välimus 2003. aastal värskelt pärast teabeportaali avamist.
Eesti.ee portaali päise välimus 2003. aastal värskelt pärast teabeportaali avamist.

12. märtsil 2003 avas Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakond (RISO) kodaniku Teabeportaali www.eesti.ee.

Päringute tegemiseks ja teenuste kasutamiseks logiti X-tee keskkonda.
Päringute tegemiseks ja teenuste kasutamiseks logiti X-tee keskkonda.

Uus teabeportaal andis inimestele infot nende õiguste ja kohustuste kohta Eesti riigis. Lisaks sellele jagati nõuandeid praktiliseks asjaajamiseks riigiasutustega.

Teabeportaali avamine oli tähtis samm, et kodanikel oleks tulevikus lihtsam riigi, kolmanda sektori ja erasektori asutusetega asju ajada. Teabeportaali sisu täiendati pidevalt, aastaga said plaanitud eestikeelsed teemad valmis.

Info ja päringute tegemine toimub eraldi portaalides. E-teenuste kasutamiseks suunab Teabeportaal kasutajad edasi Kodanikuportaali. Kodanikuportaali päringute keskkonnas saavad kodanikud vaadata erinevatest andmekogudest ja registritest oma andmeid. Sisse saab logida internetipanga kaudu ja ID-kaardiga.

Uus portaal on edasiarendus varem loodud e-riigi portaalile www.riik.ee. Selle sisu eest vastutab Eesti Informaatikakeskus.

Edasiarendamine ja uue kontseptsiooni esitamine

Portaali täiendatakse pidevalt. 2005. aastal avalikustatakse eesti.ee portaali vene- ja ingliskeelne sisu. Samal ajal tutvustatakse uut kontseptsiooni Sinu Eesti, mis annab teabeportaali arendamisele värske suuna.

Edasiarendatud kolmkeelne portaalivaade, kus ettevõtja saab oma ametlikku e-posti suunata.
Edasiarendatud kolmkeelne portaalivaade, kus ettevõtja saab oma ametlikku e-posti suunata.

Sinu Eesti kontseptsiooni eesmärk on kujundada portaal kasutajasõbralikumaks, sealhulgas ka infoarhitektuur. Seni loodud infosüsteemid on lähtunud peamiselt asutuste või ministeeriumite valitsemisalade vaatest, mis on kasutajatele ebamugav ja ebaloogiline.

Tähelepanu pööratakse nüüd rohkem ka ettevõtjate võimalustele. Ametlik @eesti.ee e-posti süsteem hakkab teenuseid pakkuma ka ettevõtjatele, et riigi poolt saadetud e-kirjad jõuaks alati õigele aadressile usaldusväärset teed pidi kohale.

Veel on lahus Teabeportaali info ja Kodanikuportaali e-teenused. Varem veebis kättesaadavataks tehtud blankettide asemel hakatakse arendama e-vorme, mida saab täita ja ära saata otse portaalist. Arendamist juhib tollane Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus.

Portaal hakkab riiki tervikuna kajastama

Uue välimusega ühtne riigiportaal 2007. aastal.
Uue välimusega ühtne riigiportaal 2007. aastal.

2007. aasta septembrikuus toimub oluline ja oodatud muutus – valmib riigiportaal eesti.ee.

Uus riigiportaal koondab senise Teabeportaali ning Kodanikuportaali üheks tervikuks. Kodanikule, ettevõtjale ning ametnikule on info ja teenused rolli järgi jaotatud. Nüüd on e-teenused ja informatsioon kättesaadavad ühtsest portaalist.

2008. aastaks on kõik varasemalt eraldiseisvalt arendatud riigi kesksed portaalid ümber suunatud riigiportaalile eesti.ee (lisaks Kodanikuportaalile ka e-riigi portaal www.riik.ee ja X-tee portaal). Nii muudetakse info leidmine riigi kohta lihtsamaks.

Uudisena sai portaali sisse logida mobiil-IDga.
Uudisena sai portaali sisse logida mobiil-IDga.

Mobiil-IDga sisselogimise võimalus teeb riigiportaali teenuste kasutamise mugavamaks. Riigiportaali edasiarendamisel pööratakse suuremat tähelepanu kasutusmugavusele ja kasutajate ringi suurendamisele.

  • Kuu aja jooksul pärast ühtse riigiportaal eesti.ee avamist on portaali külastanud ca 110 tuhat külastajat. Selle numbri sees kaheksa tuhat on portaali külastanud välismaalt, peamiselt Soomest, Rootsist ja USA-st.
  • Ametliku @eesti.ee e-posti süsteemi kasutab samal ajal umbes 19 000 kodanikku ja 17 000 ettevõtet.

Riigiportaal eesti.ee saab värske näo ja sisu

2009. aastal saab eesti.ee uue logo. Aasta hiljem korraldatakse teavituskampaania, et jõuda maapiirkondade inimesteni, kellel võiks riigiportaali teenustest kõige rohkem kasu olla. 2011. aasta sügisel on valmis senisest sisukam ettevõtjate osa. Portaali navigatsiooniskeem ja lehe toimimise loogika on kasutajasõbralikumad kui varem.

Uude portaali on koondanud enam kui 200 teenust, 400 artiklit ja 2500 kontakti. Kaks olulisemat muudatust on info otsimine ja kasutaja isiklike asjade kaust.

Uue sisu ja funktsioonidega riigiportaal, millel on ka uus logo.
Uue sisu ja funktsioonidega riigiportaali väljanägemine alates 2011. aastast.

Samal ajal tehakse uute teenuste loomine lihtsamaks. Riigiportaal hakkab asutustele pakkuma mitmekülgseid võimalusi e-teenuste kasutamiseks, näiteks:

  • teavitusteenustega inimestele meeldetuletuste saatmist;
  • autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipangaga riigiportaali välistes infosüsteemides;
  • elektrooniliste avalduste vastuvõtmist läbi riigiportaali.

Riigiportaali arendaja ja haldaja on 2011. aastast Riigi Infosüsteemi Amet.

Isiklik avaleht ja mobiilsed seadmed

Riigiportaali 10. tegutsemisaastal (2013) valmib sisselogitud kasutaja avaleht, mis koondab endas inimese infot erinevatest registritest kokku ühele lehele. Nii saab lihtsalt ja mugavalt enda andmetest ülevaate ühel leheküljel.

2014. aastal lisanduvad väga populaarsetele liiklusregistri teavitustele ka ettevõtja teavitused.

2015. aastal on eesti.ee-s 815 e-teenust. 2014. aasta jooksul on kasutajaid enam kui 200 riigist ja 9000 linnast. Kõige enam vaadatakse Minu asjade menüüd, logitakse sisse SAIS-i, täiendatakse töövõimetuslehti ja vaadatakse oma retsepte.

Isiklikul avalehel näeb sisselogimise järel endaga seotud andmeid.
Isiklikul avalehel näeb sisselogimise järel endaga seotud andmeid.

Teksti koostanud Riigi Infosüsteemi Amet
Viimati muudetud 9. märts 2015

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista