Hea riigiportaali külastaja!

Neljapäeval, 18. jaanuaril kella 22.00–00.00 võib olla tõrkeid riigiportaali e-teenuste kasutamisel.
Vabandage ebamugavuste pärast!


Sulge

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Seotud asutused

Teavituskampaania 2012

Aprillist kuni juuni keskpaigani 2012 toimus riigiportaali eesti.ee  teavituskampaania, mille eesmärk oli teavitada inimesi riigiportaali olemasolust ja tutvustada riigiportaali uuenenud võimalusi.  

Kampaania keskne tegelane Ervin
Kampaania keskne tegelane Ervin

2011. aasta lõpus uue sisu ja välimusega avalikkuse ette jõudnud riigiportaalis on põhitähelepanu pööratud kasutusmugavusele ja personaliseeritusele. Lihtsamaks muutus nii info kui ka teenuste otsimine ja kasutamine. Kasutajatele loodi oma kontaktandmete, teavitusteenuste ning ametliku kirjavahetuse haldamiseks eraldi alajaotus „Minu asjad". Uue portaali puhul on suuremat rõhku pööratud ka info kättesaadavusele inglise ja vene keeles.

Riigiportaal ei hõlma küll kõiki riigi pakutavaid e-teenuseid, kuid on pidevalt arenev ja täienev ning parim avalikke e-teenuseid ja riigiga seonduvat infot koondav keskkond. Kuna eesti.ee võiks olla igale kodanikule esimene valik riigiga seotud info/teenuste otsimisel, siis keskendus kampaania eelkõige üldisele teadlikkuse tõstmisele. Kampaania eesmärgist tulenevalt oli kampaania sihtrühm lai – arvutit kasutav Eesti elanikkond – ning kampaania kanalid erinevaid meediatarbimisharjumusi katvad: telekanalid, internet, trükimeedia, välimeedia, raadio. 

Teavituskampaania loovlahenduse keskne tegelane oli eesti.ee portaalis elav rõõmsameelne ja kärme asjaajaja Ervin. Iga kord, kui kasutaja võtab oma arvutiekraanil lahti eesti.ee lehekülje ja sisestab sinna päringu või kasutab e-teenust, asub Ervin hetkegi ootamata tegutsema. Ervinil on ainult üks eesmärk – toimetada info kiirelt ja korrektselt soovijani. Ervini toimetustele saab heita pilgu teavituskampaania videote kaudu.

Teavituskampaaniaga samaaegselt viidi kaheksal nädalavahetusel (27. aprill kuni 17. juuni) kuues Eesti linnas (Tallinn, Haapsalu, Pärnu, Tartu, Jõhvi, Rakvere) läbi ringreis, kus veebilahenduse Ervinal näitel tutvustati kõigile huvilistele e-riigi telgis eesti.ee võimalusi. 

E-riigi telk
E-riigi telk

Kui praegu tuleb riigiportaalis eesti.ee inimestel oma andmeid vaadata mitmes eraldi teenuses, siis Ervinalis oli võimalik näha valikut riiklikes andmebaasides tema kohta leiduva infoga. Ervinali kasutamiseks oli vaja end autentida ID-kaardi või mobiil-ID abil. Lisaks ringreisile sai Ervinali kasutada ka veebis, aadressil ervinal.eesti.ee. Ringreisi ajal logis Ervinali sisse üle 700 inimese, kokku külastas kampaaniaperioodil Ervinali üle 17 000 inimese.

Ervinali ekraanikuva
Ervinali ekraanikuva

Nii Ervinalil põhinev ringreis kui meedias läbiviidud teavituskampaania pälvisid elavat huvi ja positiivset vastukaja, lisaks leidis kampaania tähelepanu ja äramärkimist ka välisriikides. 

Ervinali ringreis Haapsalus
Ervinali ringreis Haapsalus

Kampaania loovlahenduse töötas välja ja teostuse viis ellu reklaamiagentuur der Tank, ringreisi läbiviimisesse panustas lisaks ka kogu eesti.ee meeskond. Teavituskampaaniat rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist  Euroopa Liidu struktuurifondide programmi “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” kaudu.

Uuringu „Kodanike rahulolu riigi poolt pakutavate avalike e-teenustega 2012“ kohaselt on teadlikkus eesti.ee-st internetikasutjate seas 69% (2010. aastal oli teadlikkus 57%), eesti.ee kasutajaid on 52% (2010. aastal oli kasutajaid 33%) ning Statistikaameti andmetel on 82% eesti.ee kasutajatest portaaliga kas rahul või väga rahul. 

eesti.ee - Teeme riigiga suhtlemise lihtsamaks

Teksti koostanud eesti.ee
Viimati muudetud 26. november 2012

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista