Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Ravikindlustus ja töö raseduse ajal

Ravikindlustuse seadus annab kindlustuskaitse rasedatele, kelle rasedus on arsti tuvastatud:

  • Tööandja on kohustatud andma rasedale arsti otsuses näidatud ajal vaba aega sünnituseelseks läbivaatuseks, mis arvatakse tööaja hulka. 
  • Tööandja ei või töölepingut üles öelda põhjusel, et  töötaja on rase või töötajal on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust.

Töölepingu ülesütlemise piirang

Raseda või väikelast kasvatava inimese töölepingu ülesütlemisel peab tööandja teadma järgmist:

  • Tööandja ei või töölepingut rasedaga või naisega, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust, või isikuga, kes kasutab lapsehoolduspuhkust või lapsendaja puhkust, üles öelda koondamise tõttu, välja arvatud tööandja tegevuse lõppemisel, tööandja pankroti väljakuulutamisel, kui tööandja tegevus lõpeb, või pankrotimenetluse lõpetamisel, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu.
  • Tööandja ei või töölepingut rasedaga või naisega, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust, üles öelda töötaja töövõime vähenemise tõttu.

Neid kahte punkti kohaldatakse üksnes juhul, kui töötaja on teavitanud tööandjat oma rasedusest või rasedus- ja sünnituspuhkuse õigusest enne ülesütlemisavalduse kättesaamist või 14 kalendripäeva jooksul pärast seda. Tööandja nõudmisel peab töötaja esitama rasedust kinnitava arsti tõendi. 

Tõendi esitamine tööandjale

Töötaja peab tööandjale esitama arsti või ämmaemanda tõendi, milles on kirjeldatud terviseseisundi tõttu töötamise piirangud ning võimaluse korral ettepanekud terviseseisundile vastavate tööülesannete ja -tingimuste kohta.

Rasedate või rinnaga toitvate naiste tervisele ohutu töökeskkonna tagamiseks peab tööandja võimaldama:

  • töötingimuste kergendamist;
  • tööpäeva lühendamist, sobiva puhkepausi võimaldamist, üleviimist päevasele tööle;
  • tööülesannete muutmist.

Kui tööandjal ei ole võimalik neid tingimusi täita, võib naistöötaja tööülesannete täitmisest ajutiselt keelduda. Rasedalt ja töötajalt, kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele, ei saa nõuda ületunnitöö tegemist. Rasedat võib töölähetusse saata üksnes tema nõusolekul. Rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemisel on naisel õigus kasutada paranenud töötingimusi, kui need on tekkinud tema äraoleku ajal.

Teksti koostanud Eesti Haigekassa
Viimati muudetud 7. november 2011

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista