Hea riigiportaali külastaja!

Hetkel ei ole võimalik teenust "Elatisvõlgnevuse päring" ettevõtja rollis kasutada. Vabandage ebamugavuste pärast!t!


Oleme uuendamas eesti.ee riigiportaali. Kirjade saatmiseks palun kasutage uut sinise portaali postkasti või mõnd muud keskkonda. Kirjade suunamine töötab ja kõik [email protected] ja ettevõ[email protected] aadressidele saadetud kirjad suunatakse edasi.


Asutuste kontaktandmed leiate uuest portaalist.

Kodaniku teenused leiate uuest portaalist.


Sulge

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

E-teenuste kasutamine

Portaalis pakutud e-teenuste kasutamiseks peate olema portaali sisse logitud. E-teenuse kasutamiseks valige, millisele kasutajale teenust otsite, kas Kodanikule, Ettevõtjale või Ametnikule ning edasi valige teema valdkond, kuhu teenus kuulub.

Kui olete portaali sisse loginud, vajutage e-teenuste nupule ja lehe paremasse nurka tekib vahetult enne teenuse kasutamist aken Roll. Valige, kellena soovite teenust kasutada, ning klõpsake nupul Kinnita valik.

Rolli valimine pärast sisselogimist.
Rolli valimine pärast sisselogimist.

1. Töötajale e-teenuste kasutusõiguste jagamine

Asutuse/ettevõtte töötajale saab e-teenuse kasutamise õiguseid jagada administraator või teenuste haldur.

Administraatori õigus antakse riigiportaalis sisselogimisel automaatselt äriregistris oleva ettevõtte ainuesindusõigusega inimesele.

Juhendid administraatori määramiseks:

Administraatoril on soovi korral võimalik töötaja märkida ettevõtte/asutuse:

  • administraatoriks - saab kasutada kõiki teenuseid ning jagada/hallata kõigi töötajate õiguseid, sh administraatori õigust.
  • teenuste halduriks - saab kasutada kõiki teenuseid (va eriõigustega teenused nagu näiteks notariaalsed dokumendid) ning jagada/hallata töötajate õiguseid, va administraatori ja teenuste halduri õigust.

Kuidas jagada teenuse õigusi töötajatele

Kui soovite enda ettevõtte või asutuse töötajale e-teenuste kasutamise õiguseid jagada, peab teie ettevõtte või asutuse administraator valima eesti.ee peamenüüst:

Töötajate ja nende õiguste haldamise menüüsse jõudmine.
Töötajate ja nende õiguste haldamise menüüsse jõudmine.

Avanenud lehel kuvatakse olemasolevad ettevõtte/asutuse töötajad, kellel juba on õigused e-teenuste kasutamiseks.

Uue töötaja lisamiseks:

Uue töötaja lisamine.
Uue töötaja lisamine.

Konkreetse töötaja nimele vajutades saate andmeid muuta. Nimele vajutamise järel saate linnukesega märkida teenusepakkuja konkreetsed e-teenused, mida töötaja kasutama hakkab, näiteks:

  • töövõimetuslehtede täiendamine
  • kindlustusandmete saatmine haigekassale.

Viimati muudetud 8. jaanuar 2016