Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Eesti.ee kaudu autentimine

Autentimisteenuse abil on infosüsteemi omanikul võimalik eelnevalt ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu riigiportaali sisenenud kasutajad lubada turvaliselt oma X-teega liitunud infosüsteemi.

Internetipankadest toetame Swedbanki, SEB, Nordea panga, Krediidipanga või Danske Banki kaudu autentimist.

eesti.ee autentimisteenuse kasutuselevõtuga ei ole teenusepakkujal vaja oma X-teega liitunud infosüsteemi eraldi ID-kaardi, mobiil-ID või internetipangaga liidestama hakata, mis annab tulemuseks lihtsama haldamise ja kulude kokkuhoiu.

Siiski tasub teenuseomanikul kaaluda, kas on otstarbekas kasutusele võtta ainult eesti.ee kaudu kasutajate autentimine või paralleelselt kasutada ka alternatiivseid lahendusi, et vältida teenuse kasutamises võimalikke tõrkeid.

Viimati muudetud 6. aprill 2016