Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Teavitusteenus

Teavitusteenust saavad kasutada avaliku sektori asutused ning avalikku teenust osutavad juriidilised isikud, sihtasutused ja mittetulundusühingud isikutele või ettevõtjatele järgmise info edastamiseks:

 • menetlustoimingutega seotud info, sh menetluste algatamine, peatamine, lõpetamine ning lisainfo vajadusest teavitamine menetlustoimingutes,
 • info isikule edastatud dokumentide kohta,
 • info isikule avatud teenuste kohta,
 • info isiku lubade vm tähtajaliselt väljastatud dokumentide kehtivusaja lõppemise kohta,
 • info isikule suunatud otsuste ja nõuete kohta,
 • info isikule määratud trahvide ja nende sissenõudmise kohta,
 • info isikule määratud karistuste kohta.

Teavituste saatmine e-postiga

E-postiga saab teavitusi saata kasutajale, kes on suunanud riigiportaalis eesti.ee ametliku e-posti kujul registrikood@eesti.ee või isikukood@eesti.ee igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile. Ettevõtte esindusõigust omav isik saab registrikood@eesti.ee aadressi suunata ka esindusõigust mitte omava isiku (nt finantsjuht) e-posti aadressile.

 • E-posti aadressile isikukood@eesti.ee, näiteks 47302200234@eesti.ee, saavad kirju ja teavitusi saata ainult avaliku sektori asutused ning avalikku teenust osutavad juriidilised isikud, sihtasutused ja mittetulundusühingud. Teavituste saatmiseks aadressile kujul isikukood@eesti.ee või registrikood@eesti.ee on vaja sõlmida RIAga eelnevalt teenuseleping.
 • Riigiportaal eesti.ee teavitusteenust saab kasutada üle X-tee.
 • E-posti võib saata ka üle SMTP, mille jaoks peab asutuse IP-aadress olema eelnevalt registreeritud RIA sõnumiedastajate nimekirjas (IP-whitelist). Sõnumiedastajate nimekirja saamiseks on vaja esitada teavitusteenuse kasutamise taotlus.

Teavituste saatmine SMSiga

SMS-teavitusi saab registrikoodi või isikukoodi adressaadina kasutades saata kasutajale, kes on riigiportaalis salvestanud mobiilinumbri SMS-teavituste saamiseks.

 • SMS-teavitusi saab kasutada üle X-tee teenuste. X-tee teenuste kasutusele võtmise eelduseks on kooskõlastused RIHAs.
 • SMSiga teavituste saatmise eest maksab asutus, kellega sõlmib RIA teenuselepingu. Lepinguga kinnitatakse sõnumite saatmiseks saatja asutuse nimi ja telefoninumber.
 • Kui asutus soovib lisada SMS-teavituse saatjaid või teha muudatusi nende nimedes või telefoninumbrites, tuleb sellest RIA kasutajatuge viis tööpäeva ette teavitada.

Oluline on vahet teha, et e-posti aadressi kujul eesnimi.perekonnanimi.n@eesti.ee või ettevõtte.nimi@eesti.ee võib isik kasutada igapäevases kirjavahetuses. Aadressidele isikukood@eesti.ee ja registrikood@eesti.ee saab ametlikku infot edastada piiratud kasutajaskond, selleks tuleb esitada teavitusteenuse kasutamise taotlus

Täpsemat infot teavitusteenuse kasutamise korra kohta leiate teavitusteenuse kasutamise tüüptingimustest.

Viimati muudetud 6. aprill 2016