Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Andmekogu registreerimine RIHAs

X-tee teenuste avamise ja kasutamise eelduseks on andmekogu korrektne registreerimine riigi infosüsteemi haldussüsteemis (RIHA).

E-teenust pakkuv andmekogu/infosüsteem peab vastama RIHA nõuetele, sh peab olema läbitud asjakohane RIHA menetlus (dokumenteerimine ja kooskõlastamine). 

Andmekogu/infosüsteemi kooskõlastamine toimub kahes osas – esmalt kooskõlastatakse andmekogu/infosüsteemi asutamine ja seejärel selle kasutuselevõtmine. Kui andmekogu/infosüsteem on varem loodud, kuid RIHAs seni registreerimata, tuleb andmekogu tagasiulatuvalt RIHAs registreerida.

Sõltuvalt andmekogu/infosüsteemi eesmärgist on kooskõlastajateks kuni viis asutust: riigi infosüsteemi amet, andmekaitse inspektsioon, statistikaamet, rahvusarhiiv ja maa-amet. 

Viimati muudetud 9. oktoober 2018