Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Seotud asutused

Eesti.ee-le viitamine ja logo kasutamine

Kui soovite oma kodulehelt viidata eesti.ee-le, palume selle juures järgida järgmisi põhimõtteid:

Tekstiline viitamine

Portaalile üldiselt viitamisel kasutage sellist sõnastust ja aadressi:

  • riigiportaal eesti.ee https://www.eesti.ee

Teemadele viitamine kodaniku või ettevõtja vaates:

  • riigiportaal eesti.ee teemad kodanikule https://www.eesti.ee/est/teemad/kodanik
  • riigiportaal eesti.ee teemad ettevõtjale https://www.eesti.ee/est/teemad/ettevotja

E-teenuste kodaniku, ettevõtja või ametniku vaatele viitamine:

  • riigiportaal eesti.ee teenused kodanikule https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik
  • riigiportaal eesti.ee teenused ettevõtjale https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja
  • riigiportaal eesti.ee teenused ametnikule https://www.eesti.ee/est/teenused/ametnik

Konkreetsele e-teenusele viitamisel võib lisada otseviida teenusele. 

Võimalusel palume kasutada ka portaali tutvustavat lauset: „Riigiportaal eesti.ee on turvaline internetikeskkond suhtlemiseks riigiga, pakkudes usaldusväärset informatsiooni ning e-lahendusi kodanikele, ettevõtjatele ning ametnikele.“

Portaal võõrkeeltes

Riigiportaal eesti.ee on ka vene- ja ingliskeelne. Portaali võõrkeelne sisu on väiksemas mahus. Võõrkeelsetele artiklitele soovitamine viidata teie asutuse/organisatsiooni võõrkeelselt lehelt. Võimalusel palume lisada portaali tutvustav lause. 

https://www.eesti.ee/rus/

Государственный портал eesti.ee – безопасная Интернет-среда для общения с государством – предлагая достоверную информацию и электронные решения для гражданина, предпринимателя и чиновника.

https://www.eesti.ee/eng/

The State Portal eesti.ee provides safe Internet environment for communication with the state – offering reliable information and e-solutions for citizens, entrepreneurs and officials.

Logoga viitamine

Riigiportaalile eesti.ee viitamisel võib kasutada ka logo. Väikest logo soovitame kasutada, kui soovite inimesi suunata portaali teenuseid kasutama n-ö Sisene ikoonina.

Logo ei tohi venitada, väänata, muuta selle värve ega muul viisil töödelda. Logo all oleva slogani font ei ole muudetav. Logo ümber tuleb alati tagada vaba pind, mille suurus vastab e-tähe kõrgusele logos. Fotodel ja värvilistel foonidel kasutatakse logo ainult spetsiaalsel valgel taustal. Väga tumedatel taustadel, kus valget taustaelementi kasutada võimalik ei ole, võib logo kasutada negatiivis ühevärvilisena. 

Logo ei tohi kasutada väiksemalt kui kõrgusega 19 pikslit. Suuremate mõõtmetega logo ja muudel tingimustel logo kasutamiseks võtke ühendust riigiportaaliga. 

eesti.ee logo eesti.ee logo
jpg | png jpg | png
eesti.ee logo eesti.ee logo
jpg | png jpg | png

Riigiportaalile eesti.ee viitamise tingimused

Riigiportaalile eesti.ee ei tohi viidata eksitavas kontekstis. 

Riigiportaalile eesti.ee ei tohi viidata lehekülgedel, mis sisaldavad ebatsensuurset, pornograafilist vm sisu, mis ei ole kooskõlas Eesti seadustega. Samuti ei tohi kasutajatele jääda arusaama, et riigiportaali haldaja eelistab või soovitab lehekülge, millelt riigiportaalile eesti.ee viidatakse. 

Riigiportaali eesti.ee haldaja jätab endale õiguse nõuda viidete eemaldamist. Vastav nõue tuleb täita kohe.

Teksti koostanud eesti.ee
Viimati muudetud 6. aprill 2016