Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Hea teksti koostamine

Koos riigikantseleiga tegime avaliku sektori veebitekstide koostamise juhendi, mis aitab avalikus sektoris veebitekstidega toimetajatel meeles pidada mõningaid lihtsaid reegleid, millest lähtuda. Juhendit koostades lähtusime põhimõttest, et kirja saaks ainult kõige olulisem. Riigikantselei eestvedamisel valmis sõbralik  veebikeskkond, mis ajas täieneb.

Soovitused, kuidas kirjutada veebiteksti

Lisaks koolitusmaterjalile "Kuidas kirjutada veebitekste"(PDF 852 kB) järgige alltoodud soovitusi.

 • Kes on teksti lugeja? Enne kui asuda teksti koostama, on peamine mõelda, kellele tekst on mõeldud ja kes seda loeb. Seega tuleb arvastada võimaliku lugeja vajadusi ja teadmisi. 
 • Pealkiri peab olema selge, konkreetne ja mitte pikem kui 5 keskmise pikkusega sõna. Tihti otsustavad lugejad teksti sisu vajalikkuse üle selle pealkirja järgi.
 • Juhtlõik ehk sissejuhatus on lühike, mitte pikem kui kaks lauset ja peaks välja tooma olulised märksõnad. Kasutajad loevad tihti vaid esimese lõigu esimese lause ja otsustavad selle põhjal, kas jutt võiks neid huvitada.
 • Vahepealkirju tuleb kasutada pikemas tekstis või kui tekst on konkreetsem või vastab mõnele olulisele küsimusele (näiteks: Kuidas käituda, kui juhtus liiklusõnnetus?) Pikemas tekstis on vahepealkirjad ankurdatud ning annavad ülevaate tekstist ilma teksti lõpuni kerimata. Lugejad lasevad tekstist silmadega üle ja püüavad leida kindlat fakti või infot. Parema ülevaate annab liigendatud tekst, kus on rõhutatud üksikud sõnad või peatükid algavad otsitavate sõnadega.
 • Viidetena tuleks tekstis näidata ainult kõige olulisemad (paljude linkidega tekitab rohkem segadust). Viidete puhul tuleb vältida sõnastust Loe edasiVajuta siia ja ka väljakirjutatud aadressi kasutamist. Riigiportaal eesti.ee võimaldab paremas veerus kategoriseerida eraldi järgmised lingid:
  • Õigusaktid
  • Seotud välised teenused (suunavad riigiportaalist välja)
  • Kasulikud lingid
  • Seotud asutused
  • Olulised numbrid
  • Riiklikud arengukavad
  • Uuringud
  • Statistika
  • Tariifid
  • Blanketid (märkida sulgudes ka millises formaadis)
  • Seotud teenused (riigiportaalis olevad teenused)
  • Seotud teemad (riigiportaalis olemasolevad teemad)
 • Raskem info esitada kergemalt ehk kas tabeli või loeteluna. Kui on oluline näidata üksteisele järgnevat tegevust või järjekorda, on loetelu nummerdatud. Kui loetelu osad on üksteisega vabalt seotud ja järjekord ei ole oluline, on loetelu mummudega.
 • Keele puhul tuleks arvestada, kelle tekst mõeldud on. Tekst peab olema võimalikult selge ja konkreetne ning selgitav. Lugejad ootavad pigem faktilist informatsiooni kui ümmargust juttu. Tuleb vältida kantseliiti, võõrsõnu ja erialatermineid. Kasutajad otsivad tavaliselt konkreetset infot ja fakte, mida püütakse leida võimalikult kiiresti.

Viimati muudetud 8. oktoober 2018