Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Kasutajatugi, hooldustööd ja katkestused

 • Teenusele osutab esmast kasutajatuge RIA. Kui kasutajatugi ei saa kasutajat kohe aidata, suunab ta edasi küsimuse teenuseomanikule. 
 • Kõikide RIA kasutajatoelt teenuse omanikule suunatud lõppkasutajate pöördumiste lahendused tuleb edastada ka RIA kasutajatoele. See tähendab, et e-posti teel kasutajale vastates tuleb edastada koopia RIA kasutajatoele (help@ria.ee) koos viitega pöördumise ID-numbrile.
 • RIA kasutajatoelt saadetud e-kirjadele tuleb edastada automaatvastus, mis sisaldab hiliseimat vastamistähtaega.

Katkestused teenuse töös

 • Teenusega seotud hooldustöödest ja planeeritud katkestustest peab teenusepakkuja RIA kasutajatuge teavitama (lisaks RIHA kaudu edastavale teatele teenuse kasutajatele) vähemalt 48 tundi enne katkestuse toimumist (nädalavahetusel ja/või esmaspäeval toimuvatest katkestustest tuleb teavitada hiljemalt reedel kell 10.00).
 • Katkestuse info peab olema selge, lõppkasutajale arusaadav ning sobilik riigiportaalis avaldamiseks.
 • Teenusega seotud planeerimata katkestustest peab teenusepakkuja RIA kasutajatuge aadressil help@ria.ee teavitama niipea kui võimalik, märkides võimalusel ära katkestuse eeldatava lõppaja.
 • RIA kasutajatugi teavitab teenusepakkujat riigiportaali üldistest hooldustöödest ja katkestustest teenusepakkuja edastatud e-posti listiaadressil vähemalt 48 tundi enne nende toimumist.

Teenuse tööaeg ja katkestuste kestus

 • Teenuse tööaeg ja kasutajatoe aeg peab olema vähemalt E–R kl 9–17.
 • Teenuse tööajal planeeritud katkestuste maksimaalne kogukestus aastas võib olla kuni 24 tundi.
 • Teenuse ühe planeeritud katkestuse maksimaalne kestus võib olla kuni kaks tundi.
 • Soovituslikult võiks planeeritud katkestusi teenuse tööajal olla ühes kuus kaks.
 • Teenuse tööajal planeerimata katkestuste kogukestus aastas võib olla kuni 24 tundi.
 • Teenuse ühekordse planeerimata katkestuse kestus võib olla kuni 12 tundi.

Viimati muudetud 6. aprill 2016