Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Teenuse muutmine ja sulgemine

Eesti.ee-s avaldatud teenuse muutmine või sulgemine peab toimuma koostöös RIAga (kasutajatugi help@ria.ee).

  • Teenuse muutmise soovist, mis puudutab teenuse kasutajaliidest, tuleb RIA kasutajatuge teavitada vähemalt viis tööpäeva enne planeeritavat muudatust. Muudatuse soovis tuleb kirjeldada, mis ja kuidas muutub teenus lõppkasutaja jaoks. Muudatus peab saama RIA heakskiidu.
  • Teenuse sulgemise soovist tuleb RIA kasutajatuge teavitada vähemalt viis tööpäeva enne planeeritavat teenuse sulgemist. 
    Kirjas peab olema teenuse sulgemise põhjendus ning alternatiiv teenuse kasutamisele või kui teenuse osutamine lõpeb, selgitada, miks see lõpetati ja milline teenus asendab suletud teenust (kui asendus tehakse).

Viimati muudetud 6. aprill 2016