Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Autentimisteenuse tehniline kirjeldus

Autentimisteenuse (nimetatud ka kui legacy-teenus) kasutamine eeldab teenusepakkuja infosüsteemi X-teega liidestamist.

Riigiportaali autentimisteenust kasutavat X-tee teenust nimetatakse pärandinfosüsteemi sisenemise teenuseks (legacy-teenus), mida kuvatakse riigiportaali päringute esitluskihis. Legacy-teenuse tööpõhimõte on lühidalt järgmine:

  • kasutaja autendib ennast ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga võimalust kasutades riigiportaalis
  • kasutaja otsib üles riigiportaalis legacy-teenuse artikli
  • artiklile minnes kontrollitakse riigiportaalis, kas teenuse kasutaja kuulub teenuse lubatud kasutajagruppi (näiteks kodanik)
  • sinna kuulumise korral kuvatakse kasutajale artiklil nupp Sisene, mille valimise järel tehakse sisendpäring teenusepakkuja andmekogusse, päringu XML-päises edastatakse kasutaja andmed (nimi, isikukood, ettevõtte registrikood jms)
  • teenusepakkuja adapterserver ja/või selle taga asuv infosüsteem tagastab päringu vastuse, mis sisaldab unikaalset URLi, mis identifitseerib üheselt loodud seansi
  • kasutaja suunatakse vastuses saadud URLile.

Tehniline dokumentatsioon

Kasutajagrupid

  • Ettevõtte kasutajaroll (administraator) tekib riigiportaalis automaatselt ettevõtte juhatuse liikme riigiportaali sisenemisel tehtava päringuga äriregistrisse. Administraatori õigusega kasutaja saab seejärel riigiportaalis ise oma ettevõtte piires luua töötajate kasutajarolle ning jagada neile õigusi e-teenuste kasutamiseks.
  • Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste puhul automaatselt kasutajarolle ei teki, kuna selliste andmetega registrit olemas ei ole. Riigi ja kohaliku omavalitsuste asutuste korral tuleb eelnevalt esindusõigusega isiku taotluse alusel määrata asutuse administraator riigiportaalis. Administraatori õigusega kasutaja saab seejärel riigiportaalis ise luua oma asutuse piires töötajate kasutajarolle ning jagada neile õiguseid e-teenuste kasutamiseks.
  • Administraatoritel on võimalik hallata oma ettevõtte või asutuse töötajaid ning nende e-teenuste kasutamise õiguseid vastavas riigiportaali kasutajaliideses.

E-teenuste arendamine toimub riigiportaali partnerite arenduskeskkonnas www.koolitus.eesti.ee. Arenduskeskkonnale ligipääsu taotlemiseks edastage soov kasutaja nime, isikukoodi, asutuse nime ja ligipääsu vajaduse põhjendusega riigi infosüsteemi ameti kasutajatoele (help@ria.ee). www.koolitus.eesti.ee keskkond on vaikimisi ühendatud vastu X-tee arenduskeskkonda.

NB! Kui riigiportaalis hakkavad teenust kasutama kodanikud, tuleb andmekogu/infosüsteemi turvaserveris avada päringud registrikoodile 'CNKODANIK'.

Viimati muudetud 7. juuni 2016