Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Autoriseerimisteenuse tehniline kirjeldus

Pääsuõiguste haldussüsteem (AAR) võimaldab välistel infosüsteemidel hallata läbi riigiportaali eesti.ee kasutajaõiguseid. Andmete aluseks on võetud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register, mille andmeid uuendatakse perioodiliselt. Eraettevõtete puhul võetakse andmed esindusõiguse kohta äriregistrist.

Riigiportaalis on võimalik asutuse andmeid täiendada asutuse ametikohtadega ja lisada ametikohtadele vastavaid õigusi. Asutuse õigusi haldab asutuse volitatud isik. Autoriseerimine toimub riigiportaalis ametikohapõhiselt, st õigused antakse ametikohale, mitte isikule. Autoriseerimisteenust on võimalik kasutada nii "push" kui ka "pull" teenusena. "Push" teenuse puhul siseneb kasutaja välisesse infosüsteemi eelnevalt portaalis autenditud ja sealt saadud autoriseerimisandmetega. "Pull" teenuse puhul siseneb kasutaja kõigepealt välisesse infosüsteemi, kus tehakse X-tee teenuse abil tema õigused kindlaks.

Viimati muudetud 6. aprill 2016