Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Teavitusteenuse tehniline kirjeldus

Paralleelselt uue teavitusteenusega (tkal) on eesti.ee keskkonnas kasutusel ka vana teavituskalender (teavituskalender) ja mobiilteenus (mteenus), mis on plaanis 2016. aasta lõpus sulgeda.

Suuremad muudatused uues lahenduses on

 • mobiilsete ja e-posti teavituste kokkuviimine ning
 • sündmuste mitmekeelsus.

Uuele teavitusteenusele üleminek on oluline, et saavutada teenuse senisest suurem töökindlus ja anda paremaid tehnilisi võimalusi teenuse kasutajatele. Vanade teenuste puhul ei ole RIA-l võimalik tagada teenuse toimimist samaväärselt uutega.

Kui soovite teavitusi saatma hakata või olete minemas vanalt teavituskalendri teenuselt üle uuenenud teavitusteenusele, saatke sellekohane soov riigi infosüsteemi ameti kasutajatoele (help@ria.ee).

Lisage kirjale teavituse tutvustus ning märkige:

 • kes on teavituse saaja (kodanik või ettevõtja, milline on kitsam sihtrühm, kellele teavitus on mõeldud),
 • kas teavitus on teatud kasutajatele kohustuslik või on võimalik teavitusest loobuda,
 • teavituse saatmise sagedus või tähtajad,
 • millest soovitakse lõppkasutajaid teavitada ning mis keeltes hakatakse teavitusi lisaks eesti keelele saatma (kas ka inglise ja vene keeles),
 • kas teavituse saatmiseks kasutatakse e-posti, SMSi või mõlemaid,
 • kas teavitusi soovitakse saatma hakata haldusliidese, SMTP või X-tee kaudu.

Teenuse kasutuselevõtuks sõlmib RIA teenuseosutajaga lepingu, milles täpsustatakse teavitusteenuse sisu ja kasutamise tingimused.

Kui soovite teavitusi saata (ka SMSiga) harva ja kitsale sihtgrupile, sobib haldusliidese kasutamine. 

Teavitusteenusega liitumisel võimaldatakse teavituste saatjale juurdepääs teavituste haldusliidesele. Juurdepääsuõiguse võib samast asutusest/organisatsioonist saada ka mitu inimest.

Kui soovite teavitusi saata sagedasti ja laiale kasutajaskonnale, valige X-tee kaudu teavitamine.

X-tee vahendusel teavituste saatmiseks või sündmuste lisamiseks tuleb pärast X-teega liidestumist taotleda sündmuste kalendri X-tee päringute avamist riigi infosüsteemi haldussüsteemis (RIHA).

Teenuse tehniline info

Teenuse muudatustest ülevaate saamine on oluline eelkõige neile, kes kasutavad vana teavituskalendri teenust ning plaanivad uuele teenusele üle minna.

Sündmuse lisamine

tkal.addEvent

Enne: teavituskalender.lisaSyndmus

Teenuses on tehtud mitu lihtsustavat muudatust:

 • Võimalus on saata sündmust kõigile või suunatult, kasutades isikukoodi või registrikoodi. Teateid saavad siiski need kasutajad, kes on teavitused lubanud.
 • Lisatud on võimalus saata ka SMS-teavitus sama teenust kasutades kolmes keeles. Vaikimisi keel on eesti keel. Venekeelsed sõnumid translitereeritakse kirillitsa tähestikust ladina tähestikku, et SMS-sõnumite tähemärkide arvu optimeerida.
 • Lisatud on eraldi sündmuse nimetuse väli.
 • Lisatud on võimalus kirjeldada sündmuse sisu kolmes keeles (eesti, inglise, vene). Kasutajale kuvatakse ja saadetakse vastavalt tema seadistatud keele valikule teade õiges keeles. Eestikeelne sisu saadetakse vaikimisi, kui teisi keeli ei ole.
 • Sündmuse identifikaatorina kasutatakse sündmust identifitseerivat numbrit (saab RIA käest) tekstilise väärtuse asemel.
 • Nüüd lisatakse automaatselt kõik kasutajad, kes ei ole veel kalendrit kasutanud. Eemaldatud on isikute lisamise valik, kui isik/asutus ei ole kalendri kasutaja.
 • Kõik sündmused on kasutajale kalendri vaates alati nähtavad. Eemaldatud on kontroll, kas sündmus on nähtav eesti.ee portaali kalendri vaates.
 • Eemaldatud on sündmuse saajate filter (sugu, sünd alates, sünd kuni ja tüüp), kuna seda funktsionaalsust ei kasutatud.
 • Samuti on eemaldatud sündmuse tähtsus ja sündmuse kuvamise aja näitamine.
 • Eemaldatud on eelseisva ja möödunud teavituse teavitus.

Sündmuse muutmine

tkal.changeEvent

Enne: teavituskalender.muudaSyndmus

Sündmuse muutmise osas on tehtud järgmised täiendused:

 • Lisatud on võimalus saata sündmuse muutumise teavitus.  
  Kasutajale saadetakse teade, kus on kirjas sündmus ning viide, et on toimunud muudatus.
 • Sündmust võib muuta piiratud hulgal kasutajatel, kui ei ole vajadust muuta sündmust kõigil.
 • Sündmuse muutmiseks kasutatakse sündmuse unikaalset identifikaatorit.

Sündmuse kustutamine

tkal.cancelEvent

Enne: teavituskalender.kustutaSyndmus

Nüüd on võimalik sisestada mitu sündmuse identifikaatorit korraga.

Teavituse tellijate nimekiri

tkal.subscriberList

Enne: teavituskalender.liigiTellijad

Teenuses on vähendatud sisendeid, et lihtsustada teenuse kasutamist.

 • Eemaldatud on kasutajate tüübi valik.
 • Eemaldatud on tulemuste filtreering.
 • Teenuse sisend on teavituse tekstilise identifikaatori asemel numbriline.

SMSi saatmine

tkal.sendSms

Enne: mteenus.SMSteavitus2

Teenusesse on lisatud võimalus defineerida sõnumi sisu kolmes keeles (eesti, inglise, vene).

SMSi staatus

tkal.smsStatus

Enne: mteenus.SMSStaatus

Teenuse loogikas muudatusi ei ole.

Lisatud võimalused

Mobiili suunamise lisamine

tkal.addMobile

Võimalus lisada X-tee kaudu kasutajale mobiili suunamine, et kasutaja saaks teavitusi mobiilile.

Sisend on isikukood/registrikood, telefon ja võimalus tellida kõik teavitused mobiilile.

Mobiili suunamise eemaldamine

tkal.removeMobile

Võimalus eemaldada kasutaja mobiili suunamine. Sisend on kasutaja isikukood/registrikood.

Sündmusele meeldetuletuse lisamine

tkal.addReminder

Teenus võimaldab lisada meeldetuletusi kasutajatele saadetud sündmuste osas. Teenuse sisend sarnaneb sündmuse lisamise võimalusega.

Sündmuselt meeldetuletuse eemaldamine

tkal.deleteReminder

Teenus võimaldab kustutada meeldetuletusi sündmuste juurest. Sündmuse sisend on meeldetuletuse identifikaator, mis saadi meeldetuletuse lisamisel vastusena.

Kasutajate teavituste tellimuste muutmine

tkal.changeSubscription

Teenuse abil on võimalik kasutajal muuta oma tellitud teavitusi ja ka seda, kuhu tellitud teavitused saabuvad.

Teavituskalendri sünkroniseerimine

tkal.syncCalendar

Teenuse abil on võimalik sünkroniseerida kasutaja kalendri vaadet välisesse keskkonda. Teenuse sisend on ajavahemik ja kasutaja isikukood/registrikood. Teenus tagastab kasutaja määratud ajavahemikus olevad teavitused.

Eemaldatud võimalused

Kasutajate otsimine

Enne: teavituskalender.otsiKasutajad

Uues andmekogus seda võimalust enam ei ole, sest selle järele ei ole olnud vajadust.

Sündmuste otsimine

Enne: teavituskalender.otsiSyndmus

Uues andmekogus seda võimalust enam ei ole, sest selle järele ei ole olnud vajadust.

Sündmuste saajate nimekirja kuvamine

Enne: teavituskalender.syndmuseLugejad

Uues andmekogus seda võimalust enam ei ole, sest selle järele ei ole olnud vajadust.

SMS-teenuse kasutajate nimekirja kuvamine

Enne: mteenus.teenuseKasutajad

Seda võimalust ei olnud vaja uude andmekogusse üle tuua, kuna selle juba tagab teenuse tellijate nimekirja teenus (teenus: tkal.subscriberList).

SMS-teenuse mobiili suunamise kontroll

Enne: mteenus.suunamineAktiivne

Seda võimalust praegu pole, kuna selle järele ei ole otsest vajadust. Võimalik, et tulevikus luuakse see uuesti uude andmekokku.

Viimati muudetud 2. veebruar 2016