Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Teenuse Minu dokumendid kasutusjuhend

Teenus Minu dokumendid võimaldab turvaliselt saata, vastu võtta, hoida, hallata, üles ja alla laadida ning jagada riigiasutustega, nende infosüsteemidega ning teiste teenuse kasutajatega dokumente (nt e-vormide taotlusi, teateid, saabunud dokumentide vastusdokumente) ning neid allkirjastada.

Teenuse kasutamiseks on vaja portaali sisse logida.

Liitumislepingu sõlmimine ja lõpetamine

Selleks, et saaksite kasutada teenust Minu dokumendid, peate suunama oma @eesti.ee e-posti aadressi isiklikule e-posti aadressile. Selleks klõpsake menüüribal Minu asjad ja valige leheküljel vasakust menüüst Minu dokumendid alt Minu @eesti.ee suunamine.

Samal lehel saab varem valitud suunamisi muuta või kustutada. Kui Teil on ettevõtte esindusõigus, siis kuvatakse Minu dokumentide vasakus alammenüüs lisaks eraisiku kontole ka ettevõtete andmed. Täpsemat teavet teenuse kasutuselevõtu kohta leiate teavitusteenuse kasutustingimustest

Teavituste tellimine 

Teavituste tellimiseks valige menüüst Minu dokumendid alt vaade Minu isiklik postkast. Klõpsates tekstile „Minu dokumendid seaded“, avaneb teavituste leht. Kõiki teavituste liike on võimalik aktiveerida ja aktiivsest kasutusest eemaldada.

Dokumendivaade

Dokumentide vaatamiseks või uue dokumendi loomiseks valige menüüst Minu dokumendid alt vaade Minu isiklik postkast. Kasutajale kuvatakse saadetud/jagatud dokumendid.

Dokumentide nimekirja saab sorteerida dokumendi nimetuse, saatja/saaja ja loomise kuupäeva järgi, klõpsates hiirega veeru pealkirjal. Dokumentide ees olevad ikoonid näitavad, kas tegemist on salvestatud dokumendiga ( ), saadetud dokumendiga ( ), saabunud ( ) dokumendiga, millele on vastatud ( ) või allkirjastatud ( ) dokumendiga.

Minu dokumentide nimekiri

Kui dokumente on rohkem kui väljal "Tulemusi lehel" määratud number, siis kuvatakse dokumentide nimekirja lõpus lehekülgede numbrid.

Uue dokumendi loomine

Uue dokumendi loomiseks avage Minu dokumendid alt vaade Minu isiklik postkast ja seal klõpsake nupul „Koosta uus“. Dokumendi loomisel on kohustuslik sisestada dokumendi teema ja vähemalt üks fail. Kui soovite dokumendi edasi saata, siis lisage saaja.

Dokumendivaates kuvatakse dokumendiga seotud failide nimekiri tähestikulises järjekorras. Nimekirjas kuvatakse faili tüüp ( .doc, .xls, .pdf, jne), nimi ja suurus. Nimekirja lõpus kuvatakse nupp failide lisamiseks. Dokumenti, mida pole jagatud või saadetud, saab eemaldada, klõpsates rea lõpus „Kustuta“.

Pärast seda, kui dokumendi teema, fail ja vajaduse korral saaja on lisatud, vajutage nupule „Salvesta“. Kui salvestamisel vigu ei tekkinud, saab teha kirjaga edasisi toiminguid, nt saata või jagada. Pärast salvestamist saate lisatud failid soovi korral allkirjastada.

Salvestatud kirja saajaid, teemat, sisufaile on võimalik muuta. Salvestatud kirja saab avada, valides Minu isiklik postkast ning klõpsates salvestatud kirjade sakil.

Dokumendile failide lisamine

Dokumendivaates kuvatakse dokumendiga seotud failide nimekiri tähestikulises järjekorras. Nimekirjas kuvatakse faili tüüp ( .doc, .xls, .pdf jne), nimi ja suurus. Kui dokumenti pole jagatud või saadetud, saab faili eemaldada, klõpsates rea lõpus „Kustuta“. Nimekirja lõpus on nupp failide lisamiseks. Seda kuvatakse brauserites erinevalt, nt Chrome’is “Choose file”, Internet Exploreris „Browse...“ jne.

Dokumendile lisatud failid

Lisatud faile saab eemaldada senikaua, kui dokumenti ei ole kellelegi saadetud või jagatud. Faili eemaldamisel küsitakse kasutajalt kinnitust ning kui olete kinnituse andnud, kustutatakse fail dokumendist.

Dokumendi detailvaates oleva faili või failid saate korraga alla laadida, klõpsates „Salvesta kõik zipina”. „Saada edasi“ abil on võimalik dokument ja failid edasi saata. Dokumendi detailvaates oleva digiallkirjastatud faili või failid saate korraga alla laadida, klõpsates „Salvesta allkirjastatud failid”. Kirja detailvaates failinime peale klõpsamine käivitab allalaadimise.

Dokumendi saatmine 

Enne dokumendi saatmist veenduge, et dokumendi saajad on lisatud. Kui on lisatud vähemalt üks saaja, kes on Minu dokumentide teenusega liitunud ja dokumenti pole eelnevalt jagatud või saadetud, siis kuvatakse nuppu "Saada". Kui kõik saajad on Minu dokumentide teenusega liitunud, siis saadetakse dokument laiali ja saajad lisatakse saatja kontaktnimekirja.

Kui mõni saajatest pole Minu dokumentidega liitunud (isiku-/registrikood ei ole korrektne, pole sellise registrikoodiga ettevõtet vm), siis kuvatakse saatjale sellekohane teade, kus on loetletud kasutajad, kellele peab saatma postkastiga liitumise kutse.

Juhul kui soovite kirjas sisalduvatele failidele koguda allkirju, siis tuleb pärast salvestamist vajutada „Jaga“ nupule, mille abil saab saata dokumendi teisele isikule allkirjastamiseks. Oluline on esmalt dokument salvestada ja seejärel vajutada „Jaga“ nupule. Kui teete linnukese valiku „Küsin allkirja kõigilt saajatelt“ juurde, saadetakse kiri igale saajale.

Dokumendi detailvaates on näha, kes on dokumendi allkirjastanud ning samas saab allkirjastatud dokumendi „Salvesta allkirjastatud failid“ valiku abil alla laadida arvutisse.

Dokumendi saajate lisamine ja eemaldamine

Dokumendi saatmiseks on vaja lisada dokumendi saajad. Kui sisestate saaja väljale vähemalt kolm tähemärki, pakub arvuti nimekirja isikutest või asutustest-ettevõtetest, kelle nimes või registri-/isikukoodis sisestatud tekst sisaldub. Nimekirja alguses kuvatakse neid juriidilisi ja füüsilisi isikuid, kellele kasutaja on varem dokumente saatnud või jaganud ning nimekirja teises pooles kuvatakse juriidiliste isikute nimesid ja registrikoode tähestikulises järjekorras. Sisestama peab vähemalt ühe korrektse isiku-/registrikoodi. Isiku-/registrikood loetakse korrektseks, kui ta vastab isiku-/registrikoodi valideerimisreeglitele ning sisaldab peale selle ka kahekohalist (füüsilise või juriidilise) isiku asukohariigi prefiksit (EE, LV, vms).

Saaja on võimalik eemaldada, klikates ristile saaja nime järel. Saajaid on võimalik eemaldada ainult veel saatmata dokumendilt.

Dokumendi edasisaatmine

Edasi saab saata sissetulnud dokumenti. Vajutades nupule „Saada edasi“, kuvab arvuti uue dokumendivaate, milles edasisaadetava dokumendi nimetuse ees on prefiks „Fwd:“. Uuel dokumendil on küljes edasisaadetava dokumendi failid. Kõik muud uue dokumendi andmeväljad on tühjad.

Dokumendile vastamine

Sissetulnud dokumendile saab vastata, klikates dokumendivaates nupule „Vasta“. Saajaid saab lisada ja eemaldada. Kõik muud uue dokumendi andmeväljad on tühjad. Vastamisel lähevad kirjaga kaasa samad failid, mis olid saadetud kirjas.

Dokumendi jagamine ja allkirjastamine

Dokumenti saab teistele isikutele jagada, samuti saab nii enda kui ka teiste saadetud dokumente allkirjastada. Dokumendi jagamisel on dokumendist üks versioon, mida näevad kõik, kellele dokument on jagatud. Dokumendivaates kuvatakse isikud, kellele on dokument jagatud või jagatud allkirjastamiseks. Kui dokument oli jagatud allkirjastamiseks ja isik on dokumendi allkirjastanud, siis on saaja nime taga näha ka allkirjastamise aeg.

Näha on ka isik, kes dokumendi jagas, nö dokumendi omanik. Isikute nimekiri on tähestikulises järjekorras. Pluss/miinusmärk rea ees vastavalt kas avab või suleb konkreetsele isikule jagamise hetkel kirjutatud kommentaarid ja allkirja lisainfo. Nimekirja ees olev „Ava lisainfo/Sulge lisainfo” vastavalt kas avab kõik jagamise hetkel kirjutatud kommentaarid koos allkirja lisainfoga või sulgeb need.

Kirja saatjale kuvatakse iga saajarea lõpus nuppu “Katkesta allkirjastamine”, mis lõpetab nii dokumendi jagamise kui ka allkirjastamise.

Dokumendi saab allkirjastada kas mobiil-ID või ID-kaardiga.

Dokumendi kustutamine

Dokumendi kustutamiseks tuleb kirjavaates vajutada nuppu „Kustuta“. Dokumenti saab kustutada ka nimekirjavaates, märkides linnukesega kirjad, mida soovite kustutada.

Viimati muudetud 22. veebruar 2016