Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Töövõimetuspension

NB! Alates 1. jaanuarist 2017 sotsiaalkindlustusamet püsivat töövõimetust enam ei tuvasta.

Töövõimetuspensione maksab sotsiaalkindlustusamet aga kuni töövõimekaotuse ekspertiisi otsuse kehtivuse lõppemiseni.

Töövõimetuspensionärid, kellel püsiva töövõimetuse korduvekspertiisi tähtaeg saabub pärast 01.01.2017, saavad esitada töötukassale töövõime hindamise taotluse püsiva töövõimetuse korduvekspertiisi tähtajal. Taotluse (pdf, 685 kB) saab esitada:

Töövõimetuspensioni taotlemine kuni 31.12.2016

Töövõimetuspensionile on õigus püsivalt töövõimetuks tunnistatud vähemalt 16-aastasel isikul, kelle töövõime kaotus on 40% kuni 100% ja kes märgitud ulatuses püsiva töövõimetuse tuvastamise algtähtajaks on Eestis omandanud pensionistaaži vastavalt all toodud tabelile.

Töövigastuse või kutsehaiguse tagajärjel tekkinud püsiva töövõimetuse puhul määratakse töövõimetuspension staažinõuet esitamata.

Püsivalt töövõimetuks tunnistatud isikule määratakse töövõimetuspension kogu töövõimetuse ajaks, kuid mitte kauemaks kui vanaduspensioniikka jõudmiseni. Pensioni makstakse iga kuu 5. kuupäeval. Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev.

Töövõimetuspensioni taotlemine

Töövõimetuspensioni taotlemiseks tuleb pöörduda sotsiaalkindlustusameti piirkondlikku klienditeenindusse ja esitada vormikohane avaldus(55 kB) koos lisadokumentidega.

Avalduse võite:

Vanus Nõutav pensionistaaž
16–24 aastat    staažinõuet ei ole
25–26 aastat 1 aasta
27–28 aastat 2 aastat
29–30 aastat 3 aastat
31–32 aastat    4 aastat
33–35 aastat    5 aastat
36–38 aastat    6 aastat
39–41 aastat    7 aastat
42–44 aastat    8 aastat
45–47 aastat    9 aastat
48–50 aastat    10 aastat
51–53 aastat    11 aastat
54–56 aastat    12 aastat
57–59 aastat    13 aastat
60–62 aastat    14 aastat

Teksti koostanud sotsiaalkindlustusamet
Viimati muudetud 27. detsember 2016

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista