Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Ravikindlustus Euroopa Liidus

Eesti Haigekassa kindlustatu, kes viibib Euroopa Liidus turistina, saab vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Kindlasti tuleb kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat, mille peab esitama arstiabi saamiseks raviasutuses koos isikut tõendava dokumendiga.

Arstiabi teises Euroopa Liidu riigis viibides

Vajaminev arstiabi ei ole tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaa tariifide järgi. Omavastutustasusid patsiendile ei korvata. Samuti ei kata kaart riikidevahelise transpordi kulusid.

Juhul, kui olete oma Euroopa ravikindlustuskaardi koju unustanud, aga vajate ootamatult meditsiinilist abi ja te olete Eestis kindlustatud, siis tuleks arvete eest kõigepealt ise tasuda ning seejärel on teil Eestis tagasi olles õigus esitada haigekassale taotlus kulude tagasimaksmiseks. Hoidke alles originaalarved ja maksmist tõendavad dokumendid.

Plaaniline ravi teises ELi liikmesriigis

Plaanilise ravi saamiseks teises Euroopa Liidu liikmesriigis on patsientidel õigus alates 25. oktoobrist 2013. See tähendab, et kui olete Eestis ravikindlustatud, võite saada muus riigis ravi ning taotleda pärast haigekassalt ravi hüvitamist.

Sellisel juhul maksate esialgu ise arve ja haigekassa hüvitab tagantjärgi teatud tervishoiuteenuste maksumuse. Arvestage, et hüvitatakse ainult need teenused, millele oleks teil õigus ka Eestis ja mitte suuremas summas kui on haigekassa tervishoiuteenuste loetelus kirjas. Välisriiki arstile minemiseks on vaja eriarsti saatekirja.

Haigekassa hüvitab oma tervishoiuteenuste hinnakirja järgi:

  • tervishoiuteenuse või ravi, mida oleks te ka Eestis haigekassa kulul võinud saada.
  • ravimid ja meditsiiniseadmed, mis on kantud soodusravimite või kompenseeritavate meditsiiniseadmete loetellu ja millele on teil õigus soodustust saada ka Eestis.

Hüvitise saamiseks esitage taotlus haigekassale. Taotluse saate täita ka haigekassa klienditeenindusbüroodes.

Millistes riikides saab Euroopa ravikindlustuskaardiga vajaminevat arstiabi?

Euroopa ravikindlustuskaardiga saab vajaminevat arstiabi järgmistest riikides:
Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari.

Nende riikide tervishoiuasutustesse võite pöörduda ka plaanilise ravi saamiseks ja taotleda pärast haigekassalt kulude hüvitamist.

Rohkem infot leiate haigekassa kodulehelt.

Arstiabi teises Euroopa Liidu riigis elades

Lähetatud töötajad, kelle sotsiaalmaks makstakse Eestisse ning Eestist pensioni saajad, kes lähevad teise liikmesriiki elama, hakkavad arstiabi saama võrdsetel alustel elukohariigi kindlustatutega. Nende ravikulude eest tasub aga Eesti haigekassa. Lähetatud töötaja või pensionär peab elukohariigis arstiabi saamiseks küsima Eesti Haigekassalt tõendi ja registreerima end sellega elukohariigi ravikindlustushüvitistega tegelevas asutuses. Lähetatud töötajatel peab olema ka sotsiaalkindlustusameti väljastatud lähetussertifikaat (tõend A1/E101).

Mitmes liikmesriigis korraga töötavad inimesed peaksid tähelepanu pöörama sellele, et sotsiaalmaks laekuks ainult ühte liikmesriiki – isikul saab olla vaid üks kindlustajariik. Selleks, et kindlaks määrata kindlustajariiki, tuleb pöörduda sotsiaalkindlustusametisse.

Täpsem info arstiabist erinevates ELi liikmesriikides:

NB! Kui reisite väljapoole Euroopa Liitu, siis on soovitav teha reisikindlustus. Haigekassa seda valdkonda ei reguleeri.

Teksti koostanud Eesti Haigekassa ja sotsiaalkindlustusamet
Viimati muudetud 29. aprill 2016

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista