Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Kogumispensionid

Kohustuslik kogumispension ehk II sammas

Pensioni teise samba liitumisavalduse esitamisega võetakse endale siduv kohustus – kogumispensionist ei saa enam loobuda.

Kogumispensioniga liitumine on kohustuslik alates 1983. aastast sündinud inimestele. Kohustusliku kogumispensioni väljamakseid ehk pensioni on võimalik saada siis, kui olete kohustusliku kogumispensioniga liitunud ja kohustuslikku pensionifondi raha kogunud (olete osakuomanik) ning olete saanud riikliku vanaduspensioni ealiseks. Seejuures ei oma tähtsust, kas olete läinud riiklikule vanaduspensionile või mitte. Soodustingimustel vanaduspension või ennetähtaegne vanaduspension jmt õigust väljamaksete saamiseks ei anna.

 Kohustusliku kogumispensioni väljamaksete skeemid on:

  • pensionileping;
  • fondipension;
  • ühekordne väljamakse.

Väljamakseid teeb üldjuhul kindlustusselts pensionilepingu alusel. See, kuidas väljamakseid tegema hakatakse, sõltub kogutud summast, st kohustuslikes pensionifondides osakuomanikule kuuluvate kõigi osakute väärtusest (osakute koguväärtus). Pensionilepingu sõlmimiseks tuleb avaldus esitada kindlustusseltsile. Fondipensioni kokkuleppimiseks või ühekordse väljamakse saamiseks tuleb esitada avaldus kontohaldurile (nt panka), avalduse saab esitada ka elektrooniliselt Pensionikeskuse veebilehe alajaotises „Minu konto“.

Riigipoolne täiendav sissemakse II sambasse

Alates 1. jaanuarist 2013 teeb riik täiendavaid sissemakseid II sambasse isikule, kes on kohustatud tasuma kohustusliku kogumispensioni makset kogumispensionide seaduse alusel ja kes kasvatab kuni kolmeaastast last. Õigus täiendavale sissemaksele tekib alates lapse sünnist.

Riik maksab II sambasse 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kalendrikuu tulust. Sissemakseid tehakse igas kuus eelmise kalendrikuu eest. Avaldus sissemaksete taotlemise kohta tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile. Enne 2013. aastat sündinud laste eest jätkub senine kogumispensionide seaduse alusel tehtav sissemakse määr - 1% vanemahüvitiselt.

Korraga tehakse täiendavaid sissemakseid ühe vanema eest. Kui sama lapse suhtes on õigus taotleda täiendavate sissemaksete tegemist mitmel õigustatud isikul, lepitakse kokku, kumb täiendavate sissemaksete õigust kasutab.

Täiendav kogumispension ehk III sammas

Vabatahtliku pensionifondiga liitumine tähendab seda, et inimene laseb endale avada väärtpaberikonto ja teeb sissemakseid mõnda vabatahtlikku pensionifondi. Väärtpaberikontot saab avada kõikides Eesti kommertspankades (kontohaldurpangad). III sammast on võimalik koguda kindla intressiga pensionikindlustuses. Kindla intressi puhul on teada, kui palju fondi makstud raha teenib. 

Võimalik on valida kahe kindlustusliigi vahel:

  • garanteeritud intressiga pensionikindlustus;
  • investeerimisriskiga pensionikindlustus.

Täiendava kogumispensioni lepinguid on võimalik sõlmida elukindlustusseltsides või fondivalitseja juures. Enne lepingu sõlmimist soovitame vestelda vastava ala spetsialisti(de)ga. Nõustajad on olemas kõikide pankade ning kindlustusseltside juures.

Teksti koostanud sotsiaalkindlustusamet
Viimati muudetud 7. veebruar 2017

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista