Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Toitjakaotuspension

Toitjakaotuspensionile on õigus toitja surma korral tema ülalpidamisel olnud perekonnaliikmetel. Lapsele, vanemale või lesele määratakse pension sõltumata sellest, kas nad olid toitja ülalpidamisel või mitte.

Kui toitja suri töövigastuse või kutsehaiguse tõttu, määratakse toitjakaotuspension staažinõuet esitamata. Toitjakaotuspensioni suurus sõltub perekonnaliikmete arvust.

Toitjakaotuspensioni suurus on:

  • kolmele ja enamale perekonnaliikmele 100% arvutamise aluseks võetud vanaduspensionist.
  • kahele perekonnaliikmele 80% arvutamise aluseks võetud vanaduspensionist.
  • ühele perekonnaliikmele 50% arvutamise aluseks võetud vanaduspensionist.

Pensioni makstakse iga kuu 5. kuupäeval. Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev.

Toitjakaotuspensioni taotlemiseks tuleb pöörduda sotsiaalkindlustusameti piirkondlikku klienditeenindusse ja esitada avaldus(55 kB) koos lisadokumentidega.

Avalduse võite:

Toitjakaotuspension määratakse, kui toitjal oli Eestis omandatud pensionistaaž vastavalt alltoodud tabelile:

Vanus Nõutav pensionistaaž
16–24 aastat    staažinõuet ei ole
25–26 aastat   1 aasta
27–28 aastat    2 aastat
29–30 aastat    3 aastat
31–32 aastat    4 aastat
33–35 aastat    5 aastat
36–38 aastat    6 aastat
39–41 aastat    7 aastat
42–44 aastat    8 aastat
45–47 aastat    9 aastat
48–50 aastat    10 aastat
51–53 aastat    11 aastat
54–56 aastat    12 aastat
57–59 aastat    13 aastat
60–62 aastat    14 aastat

Teksti koostanud sotsiaalkindlustusamet
Viimati muudetud 7. august 2015

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista