Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Hoolekandeasutused

Hoolekandeasutus on päevaselt või ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele tagatakse hooldamine, vajadusel ka ravi, põetamine, kasvatamine ja arendamine.

Ööpäevased hoolekandeasutused on üldjuhul eraldi lastele, eakatele, psüühikahäirega inimestele ja teistele sotsiaalselt mittetoimetulevatele inimestele. Hoolekandeasutused võivad olla riigi või kohaliku omavalitsusüksuse asutused või avalik-õiguslikud või eraõiguslikud juriidilised isikud. Vajadusel võib valla- või linnavolikogu luua segatüüpi ööpäevaseid hoolekandeasutusi, kus erinevat hooldamist vajavad inimesed on eraldi osakondades.

Päevases hoolekandeasutuses viibivate inimeste päevase hooldamisega toetatakse nende inimeste enda või perekonnaliikmete iseseisvat toimetulekut.

Erinevad hoolekandeasutused

Hoolekandeasutuste liigid on:

  • päevakeskus - inimeste päevaseks hooldamiseks.
  • tugikodu - kodus elavate puuetega inimeste päevaseks või perioodiliseks ööpäevaseks hooldamiseks.
  • varjupaik - inimestele ajutise ööpäevase abi ja toe ning kaitse pakkumiseks.
  • asenduskodu - lastele turvalise kodu võimaluse pakkumiseks.
  • noortekodu - asenduskodust, erivajadustega õpilaste kodust või koolkodust pärit või vanemliku hoolitsuseta jäänud üle 15-aastastele noortele elamiseks ja rehabilitatsiooniks.
  • üldhooldekodu - eakatele ja puuetega inimestele elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks.
  • koolkodu - puuetega kooliealistele lastele elamiseks, hooldamiseks, arendamiseks ja õpetamiseks.
  • sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus - erivajadustega inimestele aktiivseks rehabiliteerimiseks.
  • erihooldekodu - psüühilise erivajadusega inimestele hooldusteenuse pakkumiseks, kus teenuseosutaja omandis või kasutuses on ruumid või territooriumid.

Teksti koostanud Sotsiaalministeerium
Viimati muudetud 19. detsember 2013

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista