Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Ülikooliõpingute rahastamine, õppetoetused

Õpingute rahastamiseks on kõrgharidust omandavatel õpilastel võimalik taotleda õppelaenu, riiklikku õppetoetust või kandideerida erinevatele stipendiumidele. Õppetoetuste eesmärk on tagada ligipääs kõrgharidusele ning motiveerida täiskoormusega ja edukat õppimist.

Õppetoetust ei ole õigus saada akadeemilisel puhkusel oleval õpilasel või üliõpilasel ning ajal, mil üliõpilane saab õppetoetust välisriigi valitsuselt, rahvusvaheliselt või valitsustevaheliselt organisatsioonilt või koostööprogrammi esinduselt. 

Vajaduspõhine õppetoetus

Alates 2016/2017. õppeaastast on võimalik ka enne 2013/2014. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilastel elektrooniliselt taotleda vajaduspõhist õppetoetust ja vajaduspõhist eritoetust. Vajaduspõhist õppetoetust saab täiskoormusel õppiv üliõpilane, kes täidab vähemalt 75% õppekavast ning kelle perekonna liikme kohta arvestatud kuusissetulek on kuni 394 eurot. 2016/2017. õppeaastal võetakse aluseks 2015. aasta tuludeklaratsiooni andmed. Vajaduspõhise õppetoetuse taotlus tuleb esitada nii sügis- kui ka kevadsemestril. Taotlust saab esitada kogu õppeaasta jooksul, kuid soovitatavalt semestri alguses (veebruaris ja septembris), kuna toetust makstakse alates kuust, mil taotluse esitasite.

Välisriigis õppides ei saa vajaduspõhise õppetoetuse taotlust esitada läbi riigiportaali eesti.ee. Taotlus koos dokumentidega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile oppetoetused@hm.ee või posti teel (haridus- ja teadusministeerium, Munga 18, 50088 Tartu). Rohkem infot vajaduspõhise õppetoetuse kohta leiab haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt.

Juhul, kui tudeng  jääb vajaduspõhisest õppetoetusest ilma põhjusel, et tema varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri, kuid see on viimasel ajal märkimisväärselt vähenenud, on alates 2015. aasta kevadsemestrist võimalik taotleda vajaduspõhist eritoetust oma õppeasutusest. Eritoetuse summa on 135 eurot kuus.

Doktoranditoetus

Doktorandil on õigus saada doktoranditoetust 12 kalendrikuuks aastas kuni õppe nominaalaja lõpuni. Nii esimest aastat õppival doktorandil kui ka doktorandil, kes on läbinud õpingute ja teadustöö edukuse hindamise (atesteerimise) ülikoolis kehtestatud korras, on õigus saada toetust 422 eurot kuus.

Akadeemilisel puhkusel olles ei ole õigust saada doktoranditoetust.

Doktorandid saavad kandideerida ka nooremteaduri ametikohale. Samas ei ole ülikoolidel doktorantidega nooremteaduri töölepingu sõlmimise kohustust. Nooremteaduri ametikohti täidetakse sarnaselt teiste teadustöötaja ametkohtadega teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse regulatsiooni alusel. Kuna täistööajaga töötamine võib pikendada doktorantide õppeaega, võib osakoormusega õppivatele doktorantidele maksta õppetoetust proportsionaalselt, arvestades õppekoormust.

Laenud

Õppelaen – pikaajaline riigi garantiiga laen õppimiskulude finantseerimiseks. Õppelaenu on õigus saada Eesti Vabariigi kodanikul või Eestis pikaajalise elaniku elamisloaga viibival isikul. Laenu saab taotleda kogu õppeaasta jooksul, alates septembri keskpaigast kuni 1. juunini. Õppelaenu võib saada õppekavale vastava nominaalse õppeaja ulatuses. Õppelaenu annavad kõik suuremad pangad, laenu tingimustest ja taotlemisest saab täpsemat teavet pangast. Õppelaenu saab õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel.

2016/2017. õppeaastal on õppelaenu maksimaalmäär 1920 eurot.

Õppuritel on võimalus pankadest küsida informatsiooni õpingute finantseerimiseks antavate täiendavate laenude kohta. Täiendav laenuvõimalus (näiteks hariduslaen) ei ole riiklikult garanteeritud.

Stipendiumid

Kõrgkooli õpilastel on võimalik taotleda mitmesuguseid asutuste, organisatsioonide ja ettevõtete stipendiumeid. Stipendiumide saamise tingimused kuulutatakse välja stipendiumi kehtestamisel. Välisriikide stipendiumid on mõeldud välisülikoolides õppida soovijatele. Stipendiumide kohta saab teavet oma kõrgkooli veebilehelt ja SA Archimedes kodulehelt.

Teksti koostanud haridus- ja teadusministeerium
Viimati muudetud 9. august 2016

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista