Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Kuriteoohvritele kahju korvamine

Kuriteoohvritele makstakse riiklikku hüvitist juhul, kui kuriteo tagajärjel on ohvril tekkinud raske kehavigastus, vähemalt neli kuud kestev tervisehäire või kui ohver on saanud kuriteo tagajärjel surma.

Ohvriabi seaduse alusel hüvitatakse 80% varalisest kahjust, kuid ühele ohvrile ja tema kõigile ülalpeetavatele kokku mitte rohkem kui 9590 eurot. Hüvitise taotlemise eelduseks on kriminaalasja algatamine politsei poolt.

Tutvuge hüvitisetaotlusega(35 KB). Hüvitise taotlemiseks tuleb pöörduda sotsiaalkindlustusameti piirkondlikku klienditeenindusse

Hüvitise suuruse määramisel võetakse aluseks vägivallakuriteoga tekitatud järgmine varaline kahju:

  • töövõimetusest tulenev kahju
  • ohvri ravikulud
  • ohvri surmast tulenev kahju
  • prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele tekitatud kahju
  • ohvri matusekulud.

Hüvitist makstakse iga kuu 12. kuupäeval. Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev.

Teksti koostanud sotsiaalkindlustusamet
Viimati muudetud 6. veebruar 2017

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista