Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Pere- ja lastetoetused

Riiklikke peretoetusi makstakse:

  • Eesti alalisele elanikule
  • Eestis elavatele välismaalastele, kellel on tähtajaline elamisluba või elamisõigus.

Riiklike peretoetuste hulka kuuluvad

  • sünnitoetus
  • lapsendamistoetus
  • lapsetoetus
  • lapsehooldustasu
  • üksikvanema lapse toetus
  • eestkostetava või hooldatava lapse toetus
  • seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus
  • elluastumistoetus

Vanema ajateenistuses või asendusteenistuses viibimise ajal makstakse ajateenija või asendusteenistuja lapse toetust, mida saab taotleda koos riiklike peretoetustega.

Riik maksab peretoetusi kõigile lastele kuni nende 16-aastaseks saamiseni. Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses, on tal õigus saada peretoetusi kuni 19. eluaastani või kooli nimekirjast välja arvamiseni. Lugege toetuste tutvustusi

Lisaks maksab Eesti Haigekassa sünnitushüvitist naisele, kellel on rasedus- ja sünnituspuhkusele minemisel tööleping, töövõtuleping või kes on FIE.  

Peretoetuste täpsed suurused on sotsiaalkindlustusameti kodulehel. Peretoetusi makstakse iga kuu 8. kuupäeval. Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev. 

Kohalikust omavalitsusest saab taotleda vajaduspõhist peretoetust, mille maksab välja valla- või linnavalitsus. Tutvuge vajaduspõhise peretoetusega. Teised peretoetused maksab välja sotsiaalkindlustusamet.

NB! Pärast 01.01.2013 sündinud lapse vanem saab taotleda täiendavate sissemaksete tegemist kohustuslikku kogumispensionisse – pensioni II sambasse. Täpsem info artiklis „Täiendavad sissemaksed pensioni II sambasse“.

Esita peretoetuste taotlus (Vajalik portaali sisse logida)

Teksti koostanud sotsiaalkindlustusamet
Viimati muudetud 27. detsember 2016

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista