Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Sotsiaaltoetused puudega inimesele

Sotsiaaltoetusi on õigus saada Eesti alalisel elanikul lisakulutusi põhjustava keskmise, raske või sügava puude korral. Samuti saab sotsiaaltoetusi taotleda tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse (näiteks Euroopa Liidu kodaniku pereliige) alusel Eestis elav inimene.

Sotsiaaltoetused puudega inimesele on:

  • puudega lapse toetus – makstakse kuni 16-aastasele,
  • puudega tööealise inimese toetus –  makstakse alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioniikka jõudmiseni,
  • puudega vanaduspensioniealise inimese toetus – saavad vanaduspensioniikka jõudnud puudega inimesed,
  • puudega vanema toetus – ühele puuetega vanematest või last üksi kasvatavale puudega inimesele,
  • õppetoetus – saavad 10.–12. klassis, kutse- või kõrgkoolis õppivad puudega noored.  Seda toetust ei maksta juuli- ja augustikuu eest,
  • töötamistoetus – makstakse puudest tulenevate ja töötamisega seotud kulutuste olemasolul,
  • täienduskoolitustoetus – tööalase täiendamise korral.

Sotsiaaltoetuste arvutamise aluseks on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste suurused leiate sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Toetusi makstakse iga kuu 5. kuupäeval. Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev.

Taotluse esitamine

Taotluse sotsiaaltoetuste saamiseks saate esitada e-postiga või teeninduses kohapeal:

Lisainfot leiab puudega inimeste sotsiaaltoetuste kohta sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Teksti koostanud sotsiaalkindlustusamet
Viimati muudetud 29. detsember 2016

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista