Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Toetused represseeritutele

Saksamaa ja Nõukogude Liidu okupatsiooniperioodidel (16. juuni 1940 – 20. august 1991) õigusvastaselt represseeritud inimestele (ning nendega võrdsustatud isikutele) tagatakse erikorraga toetused, soodustused ning riiklik pension.

Represseeritu toetuste ja soodustuste saamiseks taotlege kõigepealt represseeritu tunnistust.
Represseeritu saab taotleda:

 • tervise taastamise toetust, mis on 160 eurot kalendriaastas
 • sõidukulu hüvitamist (hüvitatakse 50% tasutud sõidupileti hinnast, kuid mitte rohkem kui 32 eurot kalendriaastas).

Soodustused

Lisaks on represseeritul õigus:

 • külastada tasuta riigimuuseume, üldlaulu- ja -tantsupidu ning koolinoorte laulu- ja tantsupidu
 • tegeleda tasuta harrastuskalapüügiga, välja arvatud püügivahenditega või piirkondades, kus on nõutud kalastuskaart (nt püük nakkevõrguga, õngejadaga, vähipüügivahenditega, lõhe ja meriforelli püük jõgedes jt)
 • enda omandis oleva kinnisasja kohta ilma riigilõivu maksmata maakatastrist väljavõtteid teha
 • maamaksuvabastusele (küsige kohalikult omavalitsuselt), kui represseeritu ei saa elamumaalt rendi- või üüritulu.

Tutvuge represseeritu pensioniõigusliku staaži arvestamise ja soodustuste saamise tingimustega sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Represseeritute toetusi saate taotleda, kui teil on represseeritu tunnistus juba olemas.

Represseeritu tunnistus

Represseeritu toetuste ja soodustuste saamiseks taotlege kõigepealt represseeritu tunnistust.

Represseeritu tunnistuse saamiseks täitke taotluse vorm (represseeritu tunnistuse taotlus) ja esitage see koos lisadokumentidega sotsiaalkindlustusametile. Lisadokumentidena esitage:

 • Eesti Vabariigi kodaniku pass või isikutunnistus (ID-kaart) või 1940. aasta 16. juuni seisuga Eestis elamise õigust tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga
 •  represseerimist tõendav dokument, kuhu on märgitud repressiooni alguse ja lõpu aeg.

Lapsed, kes sündisid asumisel või kinnipidamiskohas, esitavad ka sünnitunnistuse ning vanema represseerimist ja selle alguse ja lõpu aega tõendava dokumendi. Meelsusvangid esitavad ka rehabiliteeriva kohtuotsuse.

Taotluse võite:

Represseeritute toetusi saate taotleda, kui teil on represseeritu tunnistus juba olemas.

Info kõikide soodustuste, toetuste ja pensioniõiguste kohta leiate sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Kes on represseeritu?

Õigusvastaselt represseeritute hulka kuuluvad:

 • genotsiidiohvrid
 • tõekspidamiste, varandusliku seisu, päritolu või usu tõttu vangistatud või asumisele saadetud inimesed
 • (oma) kodanikele okupantriigi kehtestatud erikohustuste (nt väeteenistus, riigitruudus) täitmata jätmise tõttu vangistatud või asumisele saadetud inimesed
 • okupatsioonirežiimide karistatud vabadusvõitlejad – meelsusvangid
 • küüditatud
 • II maailmasõja ajal või sõjavangina vahetult pärast II maailmasõja lõppu Nõukogude Liidu tööpataljonis sunniviisilisele tööle allutatud inimesed
 • Saksa okupatsiooni ajal väljapoole Eestit sunniviisilisele tööle saadetud inimesed
 • inimesed, kellel keelati Eestis elamine
 • tuumakatsetuste ohvrid ja sunniviisiliselt tuumakatastroofi piirkonda saadetud inimesed
 • lapsed, kes sündisid asumisel või kinnipidamiskohas, kus vanem oli õigusvastase repressiooni ohvrina.

Represseerituga võrdsustatakse inimene, kes:

 • võttis osa alates 1940. aasta 16. juunist Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest peetud relvastatud võitlusest
 • invaliidistus mobiliseerituna või ajateenijana NSV Liidu relvajõududes ega võtnud osa Eesti territooriumil repressioonide läbiviimisest.

Represseerituga ei võrdsustata inimest, kes:

 • mobiliseeriti Punaarmeesse kui ÜK(b)P, ÜLKNÜ või ELKNÜ liige või liikmekandidaat või
 • kes kuulus NKVD (MVD) hävitus- või rahvakaitsepataljoni või töölispolgu koosseisu või
 • kes mobiliseeriti Saksa sõjaväkke NSDAP liikmena või liikmekandidaadina.

Teksti koostanud sotsiaalkindlustusamet
Viimati muudetud 7. august 2015

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista