Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Toetused töötule

Tööturutoetuste liigid on:

  • töötutoetus, mida on õigus saada töötajal, kellel puudub sissetulek töötutoetuse ulatuses ja kes töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul on vähemalt 180 päeva töötanud või olnud hõivatud tööga võrdsustatud tegevusega (lapse kasvatamine, statsionaarses või täiskoormusega õppes õppimine, ajateenistuskohustuse täitmine vmt).
  • stipendium, mida on õigus saada töötul, kes osaleb vähemalt 40 tundi kestval tööturukoolitusel, tööpraktikal, tööharjutusel, vabatahtlikul tööl või kaitstud töö esimeses etapis.
  • sõidu- ja majutustoetus töötule, kes osaleb tööturukoolitusel, tööpraktikal, tööharjutusel, vabatahtlikul tööl, tööklubis, tööotsingu töötoas, psühholoogilisel või võlanõustamisel või tööproovil. Sõidu- ja majutustoetust makstakse, kui töötu elukoha ja teenuste toimumise asukoha vahemaa on üle 500 meetri. Sõidu- ja majutustoetust makstakse 10 senti ühe kilomeetri kohta, maksimaalselt 26 eurot päevas.

Töötutoetuse taotlemiseks tuleb pöörduda Eesti Töötukassa maakondlikku osakonda ja esitada avaldus. Koos avaldusega tuleb esitada isikut tõendav dokument ning dokumendid, mis tõendavad inimese hõivatust töötuna arvelevõtmisele eelneval 12 kuul. Töötutoetust makstakse kuni 270 päeva. Kui viimane töösuhe on lõpetatud tööandja algatusel töökohustuste rikkumise, usalduse kaotamise või vääritu teo tõttu, siis makstakse töötutoetust kuni 210 päeva. Kui teile on määratud töötuskindlustushüvitis, siis samaaegselt töötutoetust taotleda ei saa. Töötutoetust ja töötuskindlustushüvitist makstakse kokku kuni 270 päeva. 

Töötutoetust makstakse, kui töötu tuleb talle määratud ajal töötukassasse vastuvõtule ning täidab tööotsimiskavas kokku lepitud tingimusi ja tegevusi. Töötutoetuse  päevamäär on 2017. aastal 4,86 eurot. Toetust arvestatakse tagasiulatuvalt konsultatsioonil käimiste vaheliste päevade eest. Töötutoetus makstakse töötu isiklikule pangakontole.

Teksti koostanud Eesti Töötukassa
Viimati muudetud 6. jaanuar 2016

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista