Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Vanemahüvitis

Vanemahüvitisele on õigus Eesti alalisel elanikul, Eestis tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel elaval välismaalasel.

Hüvitist hakatakse maksma päev pärast sünnitushüvitise või lapsendamishüvitise maksmise perioodi. Neile, kel sünnitushüvitisele õigust ei ole, makstakse vanemahüvitist alates lapse sünnist. Vanemahüvitise saamisel ei maksta vanemale lapsehooldustasu. Vanemahüvitiselt peetakse kinni tulumaks.

Hüvitise suurus

Enne lapse 70 päeva vanuseks saamist on õigus hüvitisele last kasvataval emal, pärast seda võivad vanemad kasutada õigust hüvitisele kordamööda. Hüvitise suurus on 100% ühe kalendrikuu keskmisest tulust ning arvutatakse hüvitise õiguse tekkimise päevale eelnenud kalendriaasta tulude põhjal. Vanemahüvitise maksimaalne suurus on üle-eelmise aasta kolmekordne Eesti keskmine palk.

Kui eelmise aasta sissetulek oli alla valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära, on vanemahüvitise suurus võrdne kuupalga alammääraga. Isikule, kes tulu ei ole saanud, tagatakse hüvitise määra ( 2017. aastal 430 eurot) suurune vanemahüvitis. 

Vanemahüvitise saamise periood

Õigus vanemahüvitisele algab rasedus- ja sünnituspuhkuse lõpupäevale järgnevast päevast ning hüvitist makstakse 435 päeva. Kui emal ei olnud õigust sünnitushüvitisele, tekib õigus vanemahüvitisele alates lapse sünnist ning hüvitist makstakse kuni lapse 18 kuu vanuseks saamise päevani.

Hüvitist makstakse iga kuu 8. kuupäeval. Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev.

NB! Pärast 01.01.2013 sündinud lapse vanem saab taotleda täiendavate sissemaksete tegemist kohustuslikku kogumispensionisse – pensioni II sambasse. Täpsem info artiklis „Täiendavad sissemaksed pensioni II sambasse“

Esita vanemahüvitise taotlus (Vajalik portaali sisse logida)

Teksti koostanud sotsiaalkindlustusamet
Viimati muudetud 27. detsember 2016

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista