Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

II samba tehingute ülevaade

II samba tehingute väljavõtte vaatamiseks tuleb sisestada kuupäevade vahemik. Tehingute ülevaade kuvab:

  • rahalise kande kuupäeva
  • kande tegijat – osapool, kelle korraldusel raha liigub (tööandja, Pensionikeskus vm). Kuvatakse kande tegija nimetus, registrikood või märge „tuvastamata“, kui kande tegija ei ole Pensionikeskusele teada.
  • kande summat – pensionikontole laekunud summad kuvatakse „+„-märgiga ja pensionikontolt välja makstud summad „-„-märgiga. Kogumispensioni väljamaksetelt kinni peetud tulumaksu suurus on välja toodud eraldi reana. Kui tehingus liiguvad osakud, on summa saadud osakute arvu korrutamisel tehingus kehtiva osaku puhasväärtusega (NAV)
  • selgitust – täpsustab kande sisu (osakute väljalase maksuametist laekumiste alusel, väljamaksed pensionifondist, pärimine ülekandega jm).

Teenust saavad kasutada kõik Eesti kodanikud ning elamisluba omavad inimesed, kellele on avatud pensionikonto ning kes on omandanud II samba fondide osakuid.

Teenus II samba tehingute ülevaade ei ole alates 31. jaanuarist 2022 sellelt lehelt kättesaadav. Teenust saab jätkuvalt kasutada uues riigiportaalis, mis asub siin.

Teksti koostanud Pensionikeskus

Teenuse kasutamiseks tuleb siseneda riigiportaali eesti.ee! Sisene

Viimati muudetud 25. mai 2020