Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Pensionikonto seis – II sammas

Päring kuvab:

  • perioodi – alates esimesest sissemaksest II sambasse kuni päringu tegemise hetkel teadaoleva kehtiva osaku puhasväärtusele vastava kuupäevani.
  • teie pensionifondide keskmist tootlust (IRR), võttes aluseks päringu perioodi.
  • Eesti keskmist II samba tootlust (IRR), võttes aluseks päringu perioodi. IRR meetodiga tootlusmäära arvutamise kohta lugege Pensionikeskuse veebilehelt.
  • teie kehtivat pensionifondi valikut – aktiivse fondi nimetus, kuhu suunatakse teie kohustusliku kogumispensioni maksed päringu tegemise hetkel.
  • pensionifondi nimetus, kuhu on laekunud sissemaksed või millest tehti väljamakseid.
  • sissemakseid fondide lõikes – kogumispensioni laekumised EMTAst, pensionifondi vahetusega seotud laekumine, osakute pärimise kanne, paranduskanded.
  • väljamakseid fondide lõikes – ühekordne väljamakse ja fondipensioni maksed II sambast, raha saatmine kindlustusseltsi, pensionifondi vahetusega seotud väljamakse, osakute pärimise kanne, tagasivõtud, paranduskanded.
  • väärtust – II samba pensionivara lõppväärtus päringu tegemise hetkel.
  • väärtust kokku – teie II samba pensionivara väärtus kokku.
  • tulu – päringu tegemise hetkel pensionivara väärtuse ning fondi suunatud sissemaksete ja maha arvatud väljamaksete vahe.

Teenust saavad kasutada kõik Eesti kodanikud ning elamisluba omavad inimesed, kellele on avatud pensionikonto ning kes on omandanud II samba fondide osakuid.

Teenus Pensionikonto seis – II sammas ei ole alates 31. jaanuarist 2022 sellelt lehelt kättesaadav. Teenust saab jätkuvalt kasutada uues riigiportaalis, mis asub siin.

Teksti koostanud Pensionikeskus

Teenuse kasutamiseks tuleb siseneda riigiportaali eesti.ee! Sisene

Viimati muudetud 28. september 2020