Hea riigiportaali külastaja!

Oleme uuendamas eesti.ee riigiportaali. Kirjade saatmiseks palun kasutage uut sinise portaali postkasti või mõnd muud keskkonda. Kirjade suunamine töötab ja kõik [email protected] ja ettevõ[email protected] aadressidele saadetud kirjad suunatakse edasi.


Asutuste kontaktandmed leiate uuest portaalist.

Kodaniku teenused leiate uuest portaalist.


Sulge

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Sisenemine tööinspektsiooni kliendiportaali (eTI)

NB! Teenuse kasutamiseks valige kodaniku roll.

Tööinspektsiooni kliendiportaali (eTI) kaudu saavad tööandja ja eraisik tööinspektsiooniga elektrooniliselt suhelda ja dokumente vahetada.

Tööandjale pakub eTI näiteks järgnevaid võimalusi:

  • tööinspektori külastuste, rikkumiste, tööõnnetuste, kutsehaigestumiste, väärteomenetluste, nõusolekutaotluste ja töövaidlusasjade andmetega tutvumine;
  • raskest või surmaga lõppenud tööõnnetusest teatamine;
  • tööõnnetuse ja kutsehaigestumise raporti esitamine;
  • ehitustöödega alustamise eelteate esitamine;
  • ettekirjutuse täitmisest teavitamine või ettekirjutuse peale vaide esitamine;
  • tegevuse alustamisest või tegevusala muutmisest teavitamine;
  • töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnanõukogu andmete sisestamine;
  • töökeskkonnanõukogu viimase 12 kuu tegevustest teavitamine.

Töötaja saab eTIs vaadata endaga seotud juhtumite andmeid (nt tööõnnetus, kutsehaigestumine), esitada töövaidlusavaldusi ning saata muid kirju (nt selgitustaotlus, teabenõue).

Teksti koostanud Tööinspektsioon

Teenuse kasutamiseks tuleb siseneda riigiportaali eesti.ee! Sisene

Viimati muudetud 11. august 2021