Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Töövõimetuslehe andmete vaatamine ja täiendamine

Ettevõtte esindaja või FIE saab teenuses vaadata ja täiendada oma töötaja töövõimetuslehe andmeid. Kuidas töövõimetuslehte täiendada, vaadake haigekassa juhendist(PDF, 522 kB).

Alates 2018. aasta maikuust saab tööandja vaadata osa töövõimetuslehti kohe, kui arst on avanud töötajale haiguslehe. 

NB! Tööandja näeb avatud töövõimetuslehte alles siis, kui raviasutuse tarkvaras on tehtud sellekohased uuendused. Kuni kõik raviasutused pole jõudnud oma tarkvara uuendada, näeb tööandja osa haiguslehti pärast lõpetamist, nagu see oli siiani. Tarkvarauuenduse teinud raviasutustest saadetud töövõimetuslehed on aga nähtavad kohe pärast lehe avamist.

Töövõimetuslehest teavitamine

Töövõimetuslehe teavitust saab tellida äriregistris ettevõtte B-kaardile märgitud juhatuse liige. Teavituse saate e-postiga, kui ettevõtte registrikood@eesti.ee aadress on suunatud. Teavitust ei saa tellida SMSiga. Teavitust ei saa tellida ettevõtted, kellel on äriregistris esindusõiguse erisus (näiteks B-kaardil on kahel juhatuse liikmel koos esindusõigus; ettevõtte juhatuse liige on välismaalane, kellel puudub Eesti isikukood).

Tööandja andmete ootel olevate töövõimetuslehtede kohta saadetakse esimene teavitus järgmisel päeval pärast haiguslehe laekumist haigekassa andmekogusse. Kui tööandja ei ole andmeid lisanud, saadetakse teine teavitus 30. päeval  ja kolmas teavitus 76. päeval pärast lehe laekumist haigekassa andmekogusse.

Teavitust ei saadeta, kui:

  • tööandja täiendab töövõimetuslehte samal päeval, kui leht jõuab haigekassa andmekogusse;
  • isikul on mitu tööandjat ning üks tööandja on töövõimetuslehte juba täiendanud.

Teavitus töötaja töövõimetuslehele jäämise kohta saadetakse tööandjale järgmisel päeval pärast lehe laekumist haigekassa andmekogusse.

Kes saab töövõimetuslehte täiendada

Teie asutuse äriregistris märgitud esindajal on automaatselt administraatori õigus eesti.ee-s, millega saab jagada õigusi teistele ettevõtte töötajatele teenuse kasutamiseks. Vaadake abivideot või juhendit, kuidas jagada kasutusõigusi. Avaliku sektori asutus ja esindusõiguse erisusega ettevõte saavad riigiportaalis administraatori määrata taotlusega.

Haiguslehtede järglehtede täiendamisel ei pea märkima töötasu.

 

Seoses jätkuva vajadusega piirata koroonaviiruse levikut Eestis, on tööandjatel ajutiselt võimalik esitada töötajate arvelduskonto andmeid e-posti teel digiallkirjastatult, kui töötajatel endil ei ole võimalik kasutada e-teenuseid.

Arvelduskonto esitamiseks kasutage haigekassa kodulehel olevat blanketti "Kontoandmete muutmise avaldus".

Tööandja poolt allkirjastatud avaldus saatke e-posti aadressil info@haigekassa.ee.

 

info@haigekassa.ee või telefonil (+372) 669 6630 saate infot, kui töövõimetuslehe andmete edastamisel tekib probleeme. Kasutajaõiguste küsimuste korral kirjutage riigiportaali kasutajatoe e-posti aadressil help@ria.ee.

Teksti koostanud Eesti Haigekassa

Teenuse kasutamiseks tuleb siseneda riigiportaali eesti.ee! Sisene

Viimati muudetud 20. mai 2020