Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Kindlustuslepinguta sõiduki otsing

Teenus võimaldab kasutajal vaadata, kas ta on mõne liikluskindlustuse lepinguta sõiduki kindlustuskohustusega isik. Liikluskindlustuse sõlmimise kohustus on:

  • sõiduki omanikuna liiklusregistrisse kantud isikul, kui liiklusregistrisse ei ole kantud sõiduki vastutavat kasutajat;
  • sõiduki vastutava kasutajana liiklusregistrisse kantud isikul. 

Liiklusregistris registreeritud mootorsõidukil või selle haagisel peab olema kehtiv liikluskindlustuse leping kogu aeg, arvestades kaht erandit:

  • kindlustuskohustust ei ole lepingu lõppemisele järgneva 12 kalendrikuu jooksul tingimusel, et selle aja jooksul ei osaleta sõidukiga liikluses ega kasutata sõidukit muul viisil, mis võib põhjustada kindlustusjuhtumi,
  • vanasõiduk või võistlusauto, mida liikluses ei kasutata, ei pea olema kindlustatud.

12-kuuline kindlustuskohustusest vabastuse periood lõpeb ennetähtaegselt, kui:

  • sõiduk kustutatakse liiklusregistrist, sealhulgas kustutatakse ajutiselt registrist
  • muutub kindlustuskohustusega isik, näiteks sõiduk müüakse ja uus omanik kantakse liiklusregistrisse või liiklusregistris muudetakse sõiduki vastutavat kasutajat.

NB! Täpsemat infot teenuses kuvatavate andmete kohta saate Eesti Liikluskindlustuse Fondist: lkf@lkf.ee või telefonil (+372) 667 1800.

Teenuse kasutamiseks tuleb siseneda riigiportaali eesti.ee! Sisene

Viimati muudetud 9. mai 2019