Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Taotlus puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks

Tööandjale hüvitatakse vastavalt töölepingu seadusele ja töötervishoiu ja tööohutuse seadusele:

  • alaealise töötaja põhipuhkus (töölepingu seadus § 56)
  • osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkus (töölepingu seadus § 57)
  • lapsepuhkus (töölepingu seadus § 63 lõige 1)
  • puudega lapse vanema lapsepuhkus (töölepingu seadus § 63 lõige 2)
  • tasustatud hoolduspuhkus (töölepingu seadus § 651) (alates 1.07.2018)
  • lapse rinnaga toitmise vaheaegade eest säilitatud keskmine töötasu (töötervishoiu ja tööohutuse seadus § 10)        

Kui e-keskkonnas taotlemine ei ole mingil põhjusel võimalik, siis saab taotluse esitada ka digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil andmik@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Taotluse vormi leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. 

Puhkusetasu või keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise taotlus tuleb sotsiaalkindlustusametile esitada hiljemalt kolme kuu jooksul arvates isiku puhkuse kasutamise kuust. Nimetatud tähtaja möödumisel sotsiaalkindlustusamet taotlust menetlusse ei võta.

NB! Kui taotleja soovib kasutusele võtta (uue) väliskonto, tuleb enne taotluse esitamist pöörduda sotsiaalkindlustusameti poole, et ettevõttele lisataks vastav pangakonto.

info@sotsiaalkindlustusamet.ee või sotsiaalkindlustusameti infotelefon 612 1360 tööpäeviti kella 9–17, iga kuu viimasel reedel kella 9–13.

Teksti koostanud sotsiaalkindlustusamet

Teenuse kasutamiseks tuleb siseneda riigiportaali eesti.ee! Sisene

Viimati muudetud 10. detsember 2020