Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Kodusest testamendist teavitamine

Koduse testamendi teate saab teha: 

  • inimene (testaator ehk pärandaja) ise enda tehtud koduse testamendi kohta
  • inimene, kes on määratud koduse testamendi hoidjaks
  • mõni muu inimene, kes teab koduse testamendi olemasolust. 

Enne teate esitamist tuleks kontrollida, kas kodune testament vastab pärimisseaduses toodud vorminõuetele. Kodusele testamendile peab kindlasti olema märgitud testamendi tegemise kuupäev ja aasta ning pärandaja allkiri. Kodune testament võib olla kas omakäeliselt kirjutatud testament või vähemalt kahe teovõimelise tunnistaja samaaegsel juuresolekul allkirjastatud testament. Tunnistajad ei pea teadma testamendi sisu, vaid kinnitama oma allkirjaga, et testamendi allkirjastamise kuupäeval oli testaator teo- ja otsustusvõimeline. 

Seaduses toodud vorminõude järgimata jätmine võib kaasa tuua testamendi tühisuse. Testamenti kandele ei lisata. 

Kodune testament kaotab kehtivuse, kui selle tegemise päevast on möödunud 6 kuud ja testaator elab. Erinevalt kodusest testamendist kehtib notariaalne testament tähtajatult. 

Alloleva vormi täitmisel valige kõigepealt enda kui teavitaja roll. Tunnistajate andmete märkimine ei ole vajalik, kuid selle võib lisada lahtrisse „muud andmed“.

Vaadake abivideot: Kodusest testamendist teavitamine

Teksti koostanud justiitsministeerium

Teenuse kasutamiseks tuleb siseneda riigiportaali eesti.ee! Sisene

Viimati muudetud 8. aprill 2019