Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Pensionikindlustuse registri teatis

Pensionistaaž kujuneb  eluteel toimunud tegevustest, nagu õppimine, laste kasvatamine, töötamine, sõjaväes teenimine.

Pensionistaaž jaguneb kaheks:

Pensionistaaž võib koosneda ka ainult pensioniõiguslikust staažist või ainult pensionikindlustusstaažist.

Selle teenusega saate teha päringu oma sotsiaalmaksu ja pensionikindlustuse andmete vaatamiseks  ja kontrollimiseks riiklikus pensionikindlustuse registris ehk näete oma tööstaaži alates 1999. aastast.

Varasema staaži tõendamiseks tuleb viia tööraamat või muud töötamist tõendavad dokumendid sotsiaalkindlustusametisse.

Registrisse kantud isikuandmete alusel koostatakse igal aastal 10. aprilliks teatis (e-teatis), mis annab ülevaate eelneva kalendriaasta sotsiaalmaksu andmetest, pensionikindlustusstaažist ja pensionikindlustatu kindlustusosakust. Teatisel esitatud andmed on aluseks riiklikule (ehk I samba) pensionile õiguse ja pensioni suuruse määramisel.

info@sotsiaalkindlustusamet.ee või sotsiaalkindlustusameti infotelefon 612 1360 tööpäeviti 9–17. Iga kuu viimasel reedel 9–13.

Teksti koostanud sotsiaalkindlustusamet

Teenuse kasutamiseks tuleb siseneda riigiportaali eesti.ee! Sisene

Viimati muudetud 1. aprill 2015