Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Isikuandmete kasutamine rahvastikuregistris

Isikuandmete kasutamise teenuse abil on teil võimalus vaadata, kes ja millal on teie rahvastikuregistri andmeid kasutanud.

Teenuses näete poole aasta jooksul teie kohta tehtud päringuid. Väljavõttes ei ole näha suuri päringuid, näiteks kui rahvastikuregistrisse on tehtud päring kõigi E-tervise infosüsteemis olevate isikuandmete uuendamiseks.

Samal päeval isiku kohta tehtud päringud ilmuvad riigiportaali eesti.ee ühe tunni jooksul päringu tegemise ajast.

Rahvastikuregister on andmekogu, kuhu kantakse Eesti kodanike ja Eestis elavate elamisloa või -õigusega välismaalaste isikuandmed. Rahvastikuregistri andmed uuenevad pidevalt, näiteks registreeritakse sünde, surmasid, abielusid, abielulahutusi, elukohavahetusi. Rahvastikuregistri andmeid kasutavad avalike ülesannete täitmiseks riik ja omavalitsused, põhjendatud vajadusel ka ettevõtted ja eraisikud. Inimeste eraelu kaitsmiseks kontrollivad andmete kasutamist andmekaitse inspektsioon ja siseministeerium. Kui inimene on kehtestanud rahvastikuregistris oma andmetele juurdepääsupiirangu, väljastatakse andmeid vaid avalike ülesannete täitmiseks. Andmete väljastamist reguleerib rahvastikuregistri seadus ja isikuandmete kaitse seadus.

Et teada saada, miks andmeid on päritud, pöörduge palun päringu teinud asutuse poole.


Rahvastikuregistriga seotud küsimuste korral kirjutage e-posti aadressil abi@rahvastikuregister.ee või helistage infotelefonil 612 4444.

Teksti koostanud siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

Teenuse kasutamiseks tuleb siseneda riigiportaali eesti.ee! Sisene

Viimati muudetud 2. märts 2017