Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Päringud sotsiaalteenuste ja -toetuste saamise kohta

Selle teenusega näete, kas töötukassa või sotsiaalkindlustusamet on teie kohta päringuid teinud.

Kui te taotlete töötutoetust ja töövõimetoetust, on töötukassal õigus kontrollida infot puudega isiku hooldamise ja hooldajatoetuse saamise ning lapse perekonnas hooldamise kohta.

Kui te taotlete matusetoetust, on sotsiaalkindlustusametil õigus kontrollida infot toimetulekutoetuse maksmise kohta.

Küsimuste korral pöörduge kas töötukassa poole (info@tootukassa.ee või infotelefon 15501) või sotsiaalkindlustusameti poole (info@sotsiaalkindlustusamet.ee või infotelefon 612 1360).

Teksti koostanud sotsiaalministeerium

Teenuse kasutamiseks tuleb siseneda riigiportaali eesti.ee! Sisene