Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Erihoolekandeteenuse taotlemine

Erihoolekandeteenused on mõeldud täisealisele inimesele, v.a ainult dementsuse diagnoosiga vanaduspensioniealistele, kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem vajadus kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve järele ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi. Sotsiaalkindlustusamet võtab erihoolekandeteenuste järjekorda vähemalt 16-aastase inimese.

Igapäevaelu toetamise teenuse, töötamise toetamise teenuse, toetatud elamise teenuse või kogukonnas elamise teenuse saamiseks tuleb taotlejal lisaks teenuse taotlusele esitada kirjalik hinnang psühhiaatrilt või rehabilitatsiooniplaan. Ööpäevaringsele erihooldusteenusele saamiseks peab inimesele alati olema koostatud rehabilitatsiooniplaan ja hinnatud, kui vajalik teenus talle on, v.a kohtumäärusega teenus. Juhul kui rehabilitatsiooniplaani ei ole koostatud või pole hinnatud, kui vajalik teenus talle on, suunab juhtumikorraldaja inimese sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja juurde rehabilitatsiooniplaani koostama.

Erihoolekandeteenuse taotluse saab esitada inimene ise või tema esindaja. Pärast taotluse esitamist valitakse abivajajale sobivaim teenuseosutaja koostöös sotsiaalkindlustusameti, inimese enda ja teenuseosutajaga.

info@sotsiaalkindlustusamet.ee või sotsiaalkindlustusameti infotelefon 16106 (ainult Eestist) või +372 612 1360 tööpäeviti kella 9.00–17.00. Iga kuu viimasel reedel kella 9.00–13.00.

Teksti koostanud sotsiaalkindlustusamet, sotsiaalministeerium

Teenuse kasutamiseks tuleb siseneda riigiportaali eesti.ee! Sisene

Viimati muudetud 4. jaanuar 2016

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista