Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse taotlemine

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust saab puudega inimene taotleda selleks, et elada võimalikult iseseisvalt, omandada võimetekohaselt haridus, osaleda ühiskonnaelus või suurendada valmisolekut asuda võimetekohasele tööle.

Puudega inimesel on aga võimalus taotleda, et talle osutatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kulud maksaks teenuse osutajale arve alusel tema eest kinni riik.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust on õigus saada:

  • kõigil alla 16-aastastel esimest korda puude tuvastamist ja puude raskusastme määramist taotlevatel lastel ning neil korduvalt puude tuvastamist ja puude raskusastme määramist taotlevatel lastel, kelle kohta on vastava otsuse teinud sotsiaalkindlustusamet
  • alla 16-aastastel puudega lastel
  • alaealiste komisjoni otsusel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust saama suunatud 7–18-aastastel lastel
  • puudega või püsivalt töövõimetutel või alates 1.07.2016 osalise töövõimega tööealistel (16-aastastel kuni vanaduspensioniealistel), kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvel ja kellel sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud vajaduse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järele
  • puuduva töövõimega tööealistel (alates 1.07.2016), kellel sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud vajaduse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järele
  • puudega tööealistel, kes saavad ennetähtaegset vanaduspensioni või vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetust ning kellel sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud vajaduse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järele
  • puudega vanaduspensioniealistel, kellel sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud vajaduse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järele.

Taotluse saab esitada inimene ise või tema seaduslik esindaja.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse taotlust ei pea esitama:

  • puude tuvastamise ja puude raskusastme määramise taotleja (saab teenust puude ekspertiisi taotluse alusel)
  • alaealiste komisjoni otsusega teenust saama suunatud laps (saab teenust alaealiste komisjoni otsuse alusel)
  • erihoolekandeteenuse vajaduse või osutatava erihoolekandeteenuse sobivuse hindamisel (saab teenust erihoolekande teenuse taotluse alusel või sotsiaalkindlustusameti algatusel).

Juhul kui sotsiaalkindlustusamet suunab inimese sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 70 lg 5 või § 82 lg 1 alusel rehabilitatsiooniplaani koostamisele üksnes erihoolekandeteenuse vajaduse või osutatava erihoolekandeteenuse sobivuse hindamiseks, võtab riik tasu maksmise kohustuse üle ainult sellises ulatuses, mis on vajalik rehabilitatsiooniplaani koostamiseks või täiendamiseks ja sellega seotud võrgustikutööks (SHS § 57 alusel kehtestatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelus olevad teenused koodidega 1001–1003).

Teksti koostanud sotsiaalkindlustusamet

Teenuse kasutamiseks tuleb siseneda riigiportaali eesti.ee! Sisene

Viimati muudetud 30. august 2017

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista