Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Tulumaksuvabastuse taotlemine

Alates 1. jaanuarist 2018 on maksuvaba tulu määr aastas kuni 6000 eurot ehk kuus 500 eurot.

Pensionide ja kahjuhüvitiste tulumaksumäär on 20% ja maksuvaba tulu määr 500 eurot.

Tulumaksuvabastust saate sotsiaalkindlustusametilt taotleda siis, kui teile makstakse:

  • pensioni,
  • vanemahüvitist,
  • töövigastusest või kutsehaigusest tingitud kahjuhüvitist.

Kui soovite, et maksuvaba tulu hakataks arvestama järgmisest kuust, esitage avaldus enne 20. kuupäeva. 20ndast kuupäevast esitatud avaldused võetakse arvesse ülejärgmisest kuust.

Avalduses saate teada anda:

  • kas soovite või 
  • ei soovi maksuvaba tulu arvestamist.

Kui soovite tulumaksuvaba tulu arvestamist

Kui soovite maksuvaba tulu arvestamist, saate määrata ka summa, kui suures osas seda arvestada. Summa võib jääda vahemikku 1 kuni 500 eurot (saab märkida koma täpsusega). Eeltäidetud summa  muutmine ei ole kohustuslik.

Summa märkimisel peate arvestama oma kogutuluga. Kogutulu hulka arvestatakse pension, vanemahüvitis, kahjuhüvitis, töötasu, II ja III pensionisamba väljamaksed, dividenditulu jne.

Kui te ei soovi tulumaksuvaba tulu arvestamist

Kui te olete esitanud avalduse üldise maksuvaba tuluga (2017. aastal 180 eurot) arvestamiseks, kuid 2018. aastal  maksuvaba tuluga arvestamist enam ei soovi, saate sellest loobuda. Näiteks soovite kasutada maksuvabastust tööandja juures või jätate selle jooksval aastal hoopis kasutamata. Viimasel juhul makstakse enam kinnipeetud tulumaks tuludeklaratsiooniga tagasi. Tuludeklaratsioon tuleb esitada maksu- ja tolliametile.

Tulumaksuvaba summa kasutamisest loobumiseks vajutage avalduse lõpus olevale nupule “Lõpeta tulumaksuvabastuse kasutamine”. Teisi lahtreid täitma ei pea.

Kui te ei ole esitanud üldise maksuvaba tuluga arvestamise avaldust (2017. aastal 180 eurot)  ega soovi seda ka 2018. aastal (1–500 eurot), siis mingit avaldust esitama ei pea – teie pension, vanemahüvitis või kahjuhüvitis maksustatakse tulumaksuga täies ulatuses.

 

Rohkem infot tulumaksuvaba tulu arvestamise kohta saab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

 

Küsimuste korral helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 612 1360 tööpäeviti kella 9–17 (iga kuu viimasel reedel kella 9–13) või kirjutage e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

Teksti koostanud sotsiaalkindlustusamet

Teenuse kasutamiseks tuleb siseneda riigiportaali eesti.ee! Sisene

Viimati muudetud 8. aprill 2021