Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Politsei- ja piirivalveamet

Kaks piirivalvurit koeraga.

Inimeste esimeseks kontaktiks nende kodukohas on nelja regionaalse prefektuuri allüksused, olgu selleks siis konstaablipunkt, kordon või piirkondlik teenindus.

Hädaabinumbrile 112 helistage vaid siis, kui soovite teatada korrarikkumistest, kuriteost või liiklusõnnetusest ning vajate politsei kiiret abi.

Hädaabinumbrile helistades:

 • teatage võimalikult kiiresti ja selgelt, mis on juhtunud, kus see juhtus ning kes helistab
 • jääge rahulikuks ja vastake esitatud lisaküsimustele
 • jätke meelde ja andke operaatorile edasi sündmusega seotud isikute (mees/naine, eeldatav vanus, kasv, riietuse kirjeldus), sõidukite (reg number, mark, värvus) ja muude asjaolude võimalikult täpne kirjeldus
 • ärge lõpetage kõnet enne, kui operaator annab selleks loa.

Selgitage lastele, millal ja kuidas tuleb ja tohib helistada numbrile 112.

Hädaabinumber 112 valitakse ühtemoodi nii mobiil- kui ka tavaliselt telefonilt ja sellele helistamine on tasuta.

Politsei infotelefonilt 612 3000 saate küsida infot:

 • politsei- ja piirivalveameti teenuste ja algatatud kampaaniate kohta
 • taotlusankeetide ja nende täitmise kohta
 • taotlustele lisatavate dokumentide kohta
 • elamisloa või isikut tõendava dokumendi taotluse staatuse ja üldise menetlusprotsessi kohta
 • struktuuriüksuste asukoha ja teenindusaegade kohta
 • ametnike avalike kontaktandmete kohta
 • teisaldatud sõidukite asukoha kohta.

Lisaks on infotelefonile 612 3000 oodatud info liiklusohtlikest olukordadest, mille edastamine hädaabinumbrile 112 on reeglina ebaotstarbekas.

Teabenõudega saate PPA-lt küsida asutuses juba olemasolevat teavet. Teabenõudele vastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul – tähtaega arvestatakse alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Kui küsite teavet enda isikuandmete kohta, vastatakse 30 päeva jooksul.

Kui küsite asutuse hinnangut või nõu või juhite tähelepanu puudustele, siis ei ole tegemist teabenõudega ning sellisel juhul on vastamise tähtaeg pikem.

Politsei- ja piirivalveamet on politseiasutus, kus kõik eriteenistujad on politseiametnikud, sõltumata nende täpsemast ametinimetusest, milleks võib olla piirivalvur, liikluspolitseinik, menetleja või piloot. Organisatsiooni üldnimetus on politsei. 

Politsei- ja piirivalveameti põhiülesanded on:

 • Euroopa Liidu välispiiri tagamine
 • kodakondsuse määratlemine
 • dokumentide väljastamine
 • turvalisuse ja avaliku korra tagamine riigi sees
 • süütegude menetlemine ja ennetamine

Sellisel kujul alustas politsei- ja piirivalveamet tööd 1. jaanuaril 2010, kui liideti eraldi asutustena tegutsenud politseiamet, keskkriminaalpolitsei, julgestuspolitsei, piirivalveamet ning kodakondsus- ja migratsiooniamet. Endiste politseiprefektuuride, piirivalvepiirkondade ja kodakondsus- ja migratsiooniameti regionaalsete büroode baasil moodustus neli territoriaalselt prefektuuri.

Lähemalt saab lugeda politsei- ja piirivalveameti kodulehelt.

Teksti koostanud politsei- ja piirivalveamet
Viimati muudetud 23. september 2016

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista