Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Politsei- ja piirivalveamet

Politsei- ja piirivalveametis töötab Eesti riigi siseturvalisuse nimel üle 6000 inimese. Nii on tegemist Eesti suurima riigiasutusega.

Kaks piirivalvurit koeraga.

Politsei- ja piirivalveameti põhiülesanded on:

  • Euroopa Liidu välispiiri tagamine
  • kodakondsuse määratlemine, dokumentide väljastamine
  • turvalisus ja avalik kord riigi sees
  • kuritegude menetlemine ja ennetamine;

Need ülesanded jagunevad neljaks valdkonnaks:

  • piirivalve
  • korrakaitse
  • kriminaalpolitseitöö
  • kodakondsuse ja migratsiooni valdkond.

Inimeste esimeseks kontaktiks nende kodukohas on nelja regionaalse prefektuuri allüksused, olgu selleks siis konstaablipunkt, kordon või piirkondlik teenindus.  

Sellisel kujul alustas politsei- ja piirivalveamet tööd 1. jaanuaril 2010. Siis liideti seni eraldi asutustena tegutsenud politseiamet, keskkriminaalpolitsei, julgestuspolitsei, piirivalveamet ning kodakondsus- ja migratsiooniamet. Endiste politseiprefektuuride, piirivalvepiirkondade ja KMA regionaalsete büroode baasil moodustus neli territoriaalselt prefektuuri, mis on 2012. aastast samuti PPA koosseisus ja moodustavad ühe asutuse. 

Asutuste ühendamisel koondati kogu siseturvalisuse tagamise ressurss – inimesed, kogemused, raha ja vahendid – ühe juhtimise alla. Nii arendatakse sisejulgeoleku valdkonda tervikuna ja kasutatakse olemasolevat ressurssi kõige otstarbekamal moel. Politsei ja piirivalve ühendamiseks lõi eeldused ka Schengeni viisaruumiga liitumine, mis kaotas piirikontrolli Euroopa Liidu välispiiril, ent tõi kaasa kompenseerivate meetmete kasutamise nõude piirialade lähistel, mis on peamiselt korrakaitsepolitsei ülesanne. Samuti andis kokkuhoiu ametite tugipersonali liitmine, sest langes ära vajadus dubleerida raamatupidamise, personali jmt süsteeme.  

Politsei- ja piirivalveamet on politseiasutus. Kõik eriteenistujad on politseiametnikud, sõltumata nende täpsemast ametinimetusest, milleks võib näiteks olla piirivalvur, liikluspolitseinik, menetleja või piloot. Organisatsiooni üldnimetus on politsei. 

Oma põhimõtetelt on politsei teenindav organisatsioon ja peamiseks ülesandeks on teha kõik, et õiguskuulekal inimesel oleks Eestis võimalikult turvaline. Selle nimel teeb politsei aktiivselt koostööd nii partnerorganisatsioonidega riigiasutuste seas kui ka erasektoris ja mittetulundusühingute ringis. Põhiväärtused, millest politsei lähtub, on usaldusväärsus, avatus, koostöö, inimesekesksus, turvalisus, professionaalsus, ausameelsus ja inimlikkus. 

Teabenõudega saate PPA-lt küsida ametil olemas olevat teavet. Teabenõudele vastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul – tähtaega arvestatakse alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Kui küsite teavet enda isikuandmete kohta, vastatakse teile 30 päeva jooksul.
Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele, ei ole tegemist teabenõudega ning sellisel juhul on vastamise tähtaeg pikem.

Politsei kliendiinfo telefon on 612 3000 ja hädaabinumber 112.

Teksti koostanud politsei- ja piirivalveamet
Viimati muudetud 6. juuni 2016

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista