Elusündmused

Järgmised lipupäevad

Vaata kõiki lipupäevasid
Eesti Lipp

16. oktoober

hõimupäev

Eesti Lipp

17. oktoober

kohaliku omavalitsuse volikogu valimise päev

Uudised

Riigiportaalis olid kättesaadavad üle 300 000 inimese andmed

Andmebaas koos isikuandmetega oli nähtav neile ettevõtete esindajatele, kes olid loginud sisse iseteeninduskeskkonda ning teinud seal päringuid pääsuõiguste haldussüsteemis. Iseteeninduskeskkond on asutuse või ettevõtte volitatud isikutele mõeldud süsteem, kus saab määrata rolle oma töötajatele ning anda ligipääse erinevatesse teenustesse.

Andmebaasis olevad andmed põhinevad äriregistril, kus neid uuendatakse perioodiliselt. RIA-l ei ole infot selle kohta, kas ja kuidas keegi infot endale võis salvestada. Andmetele ligipääsust andis teada tähelepanelik portaali kasutaja.


Lugege lähemalt RIA kodulehelt.

Eesti.ee parandab tehnilist võimekust

Riigi infosüsteemi amet uuendab riigiportaali eesti.ee veebiraamistikku, mis muudab portaali jätkusuutlikumaks ning suurendab selle tehnilist võimekust.


„Oleme liikumas hajusama arhitektuuri poole, mille eesmärk on tagada rakenduste sõltumatust ja tõsta nende töökindlust. Portaali disaini vaates on olnud sihiks lihtsam üldpilt. Seetõttu on sisselogitud vaates iseteeninduse moodul (nt minu andmed, postkast, andmejälgija jms) ja sisuinfo viidud kokku vasakmenüüsse, et info oleks paremini leitav. Postkasti vaates lisandub aasta teises pooles kasutaja jaoks ka uusi lahendusi, näiteks dokumentide allkirjastamise ja krüpteerimise võimalus,“ ütles eesti.ee juht Kaisi Udumäe.


Lugege lähemalt RIA kodulehelt.

Riiklik eesti.ee postkast suunati automaatselt edasi

Riigi infosüsteemi amet suunas riigiportaalis eesti.ee asuva riikliku postkasti elanike rahvastikuregistris märgitud e-posti aadressidele. Suunamine tehti vaid neil, kes seda ise ei olnud teinud. Riigiportaali seadete alt saab igaüks kontrollida, millisele aadressile tema postkast on suunatud, samuti saab sealsamas suunamisest loobuda. Eesti.ee postkasti kasutavad teavituse edastamiseks näiteks maksu- ja tolliamet, haigekassa, Kaitseliit, kaitseressursside amet, maanteeamet, politsei- ja piirivalveamet, erinevad ministeeriumid, riigikohus, töötukassa jne.


Lugege lähemalt RIA kodulehelt.