Mida teha, kui rikuti inimõigusi

Kui inimene arvab, et tema inimõigusi on rikutud, peab ta pöörduma kohtu (harilikult halduskohtu) poole rikkumise tuvastamiseks. Võimalik on nõuda rikkumise kõrvaldamist või kahjude hüvitamist.

Kui inimene on läbi käinud kõik Eesti Vabariigi kohtuinstantsid, kuid pole soovitud tulemust saavutanud, on võimalus pöörduda Euroopa Inimõiguste Kohtu poole. Selleks peavad olema täidetud mitmed nõuded. Oluline on, et läbi oleks käidud kõik riigi kohtuinstantsid, et kaebus oleks esitatud konventsiooniga ühinenud riigi vastu ning et rikkumine on toimunud pärast Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ühinemist, mis toimus 16. aprillil 1996.

Inimõigused on kirjas Eesti Vabariigi põhiseaduses ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis. Põhiseaduse teises peatükis on kirjas põhiõigused, vabadused ja kohustused. See peatükk on inimõiguste kohalt kõige olulisem. Samas ei välista põhiseadus teisi põhiõigusi, mis on kooskõlas põhiseaduse mõttega.

Riigiportaal eesti.ee ei jaga õigusabi, igapäevaelu õigusküsimustele aitab vastuseid leida õigusportaal Jurist Aitab.

Teksti koostas: Inimõiguste Instituut