Kodakondsustunnistuste pidulik üleandmine

Kodakondsustunnistuste piduliku üleandmisega tehti algust 2008. aastal rahvastikuministri büroo eestvedamisel, esimene tseremoonia toimus 2008. aasta veebruaris Jõhvis.

Kui inimene soovib saada Eesti kodanikuks, esitab ta vastava taotluse politsei- ja piirivalveametile, kes vaatab selle läbi ja saadab siseministeeriumi kaudu valitsusele otsustamiseks. Kui valitsus on otsustanud inimesele Eesti kodakondsuse anda, annab politsei- ja piirivalveamet uuele kodanikule teada, et ta võib oma kodakondsustunnistuse kätte saada pidulikul tseremoonial.

Tunnistuste üleandmise tseremoonia

Tseremooniaid korraldatakse uute kodanike ja kodakondsuse kui riikluse lahutamatu osa väärtustamiseks. Samuti motiveerivad pidulikud tseremooniad Eestis elavaid mittekodanikke (ehk määratlemata kodakondsusega isikuid) ja teiste riikide kodanikke Eesti kodanikuks saama. Tseremooniad on mõeldud nii vastsele kodanikule kui ka tema perekonnale.

Kodakondsustunnistuste pidulikul kätteandmisel tervitavad vastseid Eesti kodanikke kas riigikogu või valitsuse esindajad ning politsei- ja piirivalveameti juht. Kodakondsustunnistuse saajatele kingitakse Eesti laualipp ja toimub väike kontsert.

Alates 2009. aasta suvest, mil jagati ümber rahvastikuministri büroo ülesanded, korraldas kodakondsustunnistuste pidulikke üleandmisüritusi kultuuriministeerium koostöös politsei- ja piirivalveametiga.

Alates 2013. aastast koordineerivad kodakondsustseremooniaid siseministeerium ja politsei- ja piirivalveamet.

Viimati muudetud: 31-05-2016 00:00 | Teksti koostas: politsei- ja piirivalveamet, kultuuriministeerium, siseministeerium